Vår elprismodell

Vårt samhälle blir mer och mer elektrifierat och digitaliserat. I praktiken betyder det att fler kommer att använda mer el. Därför behöver vi ta ett helhetsgrepp om vårt elnät och vår elförbrukning.

Vår elprismodell i en ny tid

Enligt Energimarknadsinspektionen behöver alla elnätsföretag inom kort byta till en prismodell som baseras på när på dygnet och året som du som kund använder din el.

Vi införde vår nya prismodell redan i slutet på 2022. Vår elprismodell möter de utmaningar vi har i vår mer elektrifierade värld.

Vi investerar för framtiden

Vårt uppdrag som elnätsbolag är egentligen rätt enkelt. Telge Nät ska se till att du som bor i Södertälje och Nykvarn har tillgång till el. Det betyder inte att förväntningarna på oss är mindre, snarare större, då vi har en aktiv och viktig roll i samhällets expansiva elektrifiering och digitalisering.

Vi ska säkerställa att det finns balans i leverans mellan produktion och elförbrukning.

Vi ska möjliggöra anslutningar för laddstationer, solceller och vindkraft.

Vi ska också se till att det finns tillräckligt med digital kapacitet så att du och alla andra ska kunna koppla upp, koppla ner och koppla av i ditt smarta hem.