Återanvändning - att ge gamla saker nytt liv

Vissa saker är det inget större fel på – de har kanske bara gjort sitt. Att låta en gammal soffa eller barnens urvuxna leksaker gå vidare till någon annan är ett bra sätt att minska konsumtionen och bidra till ökad hållbarhet.

Lämna saker till second hand

Laga, ge bort eller sälj de saker du inte behöver. Det du har tröttnat på kan vara ett fynd för någon annan.

I Södertälje finns flera olika företag som tar emot second hand. Du kan även lämna saker till återanvändning på Returen och Tveta.

Besök Returen och Tveta

Världens tillgångar är begränsade

För att tillverka plast behövs råolja och naturgas som man hämtar från jordklotet. För att framställa ny metall måste ny malm brytas ur berget. För att tillverka pappersmassa fälls träd. Sand, soda och kalk behövs vid nytillverkning av glas och tas ur jordskorpan.

Alla de här tillgångarna är begränsade. Ju mer vi kan återanvända, desto bättre.