Vid strömavbrott

Vi gör allt vi kan för att du ska ha tillgång till el när du behöver den. Men ibland händer saker som vi inte styr över, till exempel snöstormar och kabelbrott. Vi har personal i beredskap dygnet runt för att snabbt kunna åtgärda eventuella fel. Ibland är störningarna i överliggande nät, det vill säga hos våra leverantörer, vilket gör det svårt för oss att påverka strömavbrottstiden.

Har du ingen el?

Börja med att kontrollera om felet finns i din elanläggning genom att följa vår felsökningsguide nedan. Se över säkringar och eventuella jordfelsbrytare.

Finns inte felet i din anläggning kontaktar du ditt nätbolag. Är du kund hos oss på Telge Nät kan du ringa oss du dygnet runt.

Planerade strömavbrott

Det händer att vi behöver stänga av elen en period. Oftast beror det på nödvändigt underhåll av elnätet. Vid planerade strömavbrott får du veta det i god tid genom ett meddelande i brevlådan.

Felsök själv, sex enkla steg

Här är sex enkla saker att kontrollera innan du felanmäler.

1. Vad gjorde du strax innan strömmen gick?

Vissa aktiviteter kan orsaka strömavbrott. Kanske slog du på en maskin, kopplade in ett gammalt våffeljärn eller hade ovanligt många elprylar igång samtidigt. Fundera på om något sådant kan ha hänt.

2. Är du helt eller bara delvis utan el?

Kolla om elen gått överallt eller bara i vissa de lar av anläggningen. Om du är delvis utan el så kan det vara en säkring som har gått, antingen en mätarsäkring på mätartavlan eller en vanlig säkring i elcentralen. Är du helt utan el så prova testknappen på jordfelsbrytaren eller slå på den.

3. Är även dina grannar utan el?

Om du ser att grannen har ström eller att det lyser i trapphuset är det troligtvis något fel i din egen anläggning.

4. Lokalisera dina elcentraler

Huvudbrytaren, mätarsäkringarna och elmätaren finns på din mätartavla. I flerfamiljshus kan den finnas i lägenheten, källaren eller i trapphuset, i enfamiljshus på fasaden och i äldre villor inomhus. Är texten synlig på elmätarens display tyder det på att felet kan vara någonstans i din egen anläggning.

Det finns en eller flera elcentraler/säkringslådor för olika delar av din anläggning. De sitter vanligtvis i hallen, källaren, garaget, ibland även på vinden. Gamla modeller har runda säkringar som skruvas fast, medan nyare modeller har små brytare/ automatsäkringar.

5. Har jordfelsbrytaren löst ut?

Förutom säkringar finns det ofta en jordfelsbrytare installerad i din elcentral. Om den har slagit av strömmen och inte går att koppla på igen är det fel i din egen anläggning.

6. Kontrollera dina säkringar

Stäng av strömmen med brytaren. Kontrollera mätarsäkringarna på mätartavlan och sedan de vanliga säkringarna. Se efter om en automatsäkring behöver slås på eller ta ut porslinssäkringarna en i taget i en äldre elcentral.

Om pärlan på en säkring sitter löst eller har bränd kontaktyta behöver den bytas. Är bottenplattan skadad behöver den åtgärdas av en elektriker.

När alla säkringar ser okej ut, slå på strömmen med huvudbrytaren igen.