Aktuellt

50 nya laddplatser för elbilar

Vi har tidigare undersökt intresset och behovet hos er, våra hyresgäster, gällande laddplatser och elbil. Detta inför den utbyggnad av laddplatser, i Södertäljes bostadsområden, som vi står inför.

Många vill välja elbil

Enligt enkätsvaren är trenden tydlig – många planerar att välja elbil eller laddhybrid som nästa bil. Om laddplatser finns vill säga.

Under 2022 planerar vi att installera 50 laddplatser på olika platser runt om i våra områden. Platserna där laddplatser planeras har vi valt för att det är där det finns kapacitet i elnätet för laddplatser.

En av de stora utmaningarna framöver är att matcha behovet med platser där det finns bra tillgång till el.

Här ska de nya laddplatserna byggas:
  • Brunnsäng, Bergsättravägen: Tio platser för uthyrning och fyra publika.
  • Grusåsen, Östergatan: Tolv publika laddplatser utanför garaget.
  • Pershagen Abborrstigen: Fjorton platser för uthyrning högst upp i garaget.
  • Pershagen, Trollsjövägen: Fyra publika laddplatser.
  • Saltskog, Myntstigen: Fyra publika laddplatser.