Elbilar som laddas vid laddplatser
Aktuellt

50 nya laddplatser för elbilar

Vi har tidigare undersökt intresset och behovet hos er, våra hyresgäster, gällande laddplatser och elbil. Detta inför den utbyggnad av laddplatser, i Södertäljes bostadsområden, som vi står inför.

Många vill välja elbil

Enligt enkätsvaren är trenden tydlig – många planerar att välja elbil eller laddhybrid som nästa bil. Om laddplatser finns vill säga.

Under 2022 planerar vi att installera 50 laddplatser på olika platser runt om i våra områden. Platserna där laddplatser planeras har vi valt för att det är där det finns kapacitet i elnätet för laddplatser.

En av de stora utmaningarna framöver är att matcha behovet med platser där det finns bra tillgång till el.

Här ska de nya laddplatserna byggas:
  • Brunnsäng, Bergsättravägen: Tio platser för uthyrning och fyra publika.
  • Grusåsen, Östergatan: Tolv publika laddplatser utanför garaget.
  • Pershagen Abborrstigen: Fjorton platser för uthyrning högst upp i garaget.
  • Pershagen, Trollsjövägen: Fyra publika laddplatser.
  • Saltskog, Myntstigen: Fyra publika laddplatser.