Elnätsbolag och elhandelsleverantör

Telge Nät är elnätbolaget som äger och underhåller elnätet i Södertälje och Nykvarns kommuner. Som boende här kan du inte välja ett annat elnätbolag. Utöver elnätsavgiften betalar du naturligtvis även för den el du använder, och det gör du till din elhandelsleverantör.

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Det är inte alltid det enklaste att ha koll på vad skillnaden mellan elnät och elhandel. Här reder vi ut begreppen och gör det enklare för dig.

Vi tar det för från början.

  • Elnätet är ledningarna som går hem till dig.
  • Elhandeln är den el som du förbrukar och köper från ditt valda elhandelsbolag.

Elnät

I Södertälje och Nykvarns kommuner är det Telge Nät som står för majoriteten av elnätet. Vi är lokala elnätsägare och vårt nät ligger i elområde 3. Vi ser till att ledningarna går hela vägen hem till dig att de underhålls och förstärks när det behövs.

Du kan inte själv välja vilket elnätsföretag du vill utan är bunden till det elnätsföretaget som äger nätet där just du bor.

Elhandel

Du kan däremot helt fritt välja vilket elhandelsbolag som du köper din el utav. Elhandelsbolaget tar betalt för den el som du förbrukar och använder i ditt hem när du exempelvis kokar ditt kaffe, kollar på tv eller laddar din mobil. Den finns olika typer av avtal att välja på, elavtal med fast pris som är bundet en viss tid, eller elavtal med rörligt pris utan bindningstid som varierar över tid.

Det innebär att du har två olika avtal. Ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger nätet där du bor (exempelvis Telge Nät) och ett elhandelsavtal med det företag som du väljer att köpa din el av (exempelvis Telge Energi).

För dig som bor inom Telge Näts och som även valt Telge Energi som elhandelsleverantör får både din elnätsavgift och din elhandelsavgift på en och samma faktura fast delarna redovisas separat. Om du vill veta vilka olika delar som din elfaktura består av, då kan du läsa mer om det här

Det innebär att du har två olika avtal. Ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger nätet där du bor (exempelvis Telge Nät) och ett elhandelsavtal med det företag som du väljer att köpa din el av (exempelvis Telge Energi).

Du får alltid en faktura från det elnätsbolag som äger elnätet där du bor. De fakturerar dig för dina elnätskostnader, bland annat abonnemang, elöverföring, energiskatt med mera.

Du får också en faktura från ditt elhandelsbolag. Elhandelsbolaget fakturerar dig för din faktiska elförbrukning (antal kilowattimmar). Du kan själv välja vilket elhandelsbolag du vill vara kund hos.

På båda fakturorna visas samma antal kilowattimmar. Elnätsbolaget tar ut en så kallad överföringsavgift per kilowattimme och elhandelsbolaget fakturerar för antalet förbrukade kilowattimmar.

Du behöver inte vara orolig att du betalar dubbelt, kostnaderna för elnät och elhandel separeras på två olika fakturor.

Här kan du läsa om de olika delarna i din elnätsfaktura

Ditt val av elhandelsleverantör

För att byta elhandelsleverantör behöver du göra ett aktivt val. Om du inte gör ett aktivt val blir du automatiskt kund hos Telge Energi och får ett anvisat pris. Det priset är oftast högre än övriga avtal.

Genom att välja bestämmer du om du vill ha ett fast, rörligt eller blandat elpris, hur långt ditt elhandelsavtal ska sträcka sig och vilka energikällor din el ska komma ifrån.

Jämför leverantörer och avtal

På nätet finns många kostnadsfria jämförelsesajter som kan hjälpa dig i ditt val av elhandelsleverantör. När du gör jämförelsen kan du ibland få olika förslag på avtal på olika sajter. Det beror på att de privata sajterna har egna avtal med elhandelsbolagen, som du bara kan teckna där.

Uppsägningstid

Om du vill byta elhandelsleverantör behöver du veta vilken uppsägningstid ditt nuvarande avtal har och när det går ut. Om du bryter ett fast avtal i förtid kan du bli tvungen att betala en förtidslösen.

Läs igenom dina avtalsvillkor för att se vad som gäller. Den nya elhandelsleverantören hjälper oftast till med att säga upp ditt gamla avtal.

Övervakningsplan

För att säkerställa en jämn konkurrens mellan olika aktörer på elmarknaden är det lag på att monopolverksamheter och konkurrensutsatta verksamheter ska hållas isär, exempelvis nätbolag och elhandelsbolag i samma koncern.

Alla nätbolag ska ha en övervakningsplan som säkerställer att det egna elhandelsbolaget inte gynnas gentemot andra elhandelsbolag.