Elnätsbolag och elhandelsleverantör

Har du funderat på varför du får två olika fakturor för el? Här går vi igenom vad som menas med elhandel och elnät.

Ditt val av elhandelsleverantör

Telge Nät är nätbolaget som äger och underhåller elnätet i Södertälje och Nykvarns kommuner. Som boende här kan du inte välja ett annat nätbolag, däremot väljer du själv vilken elhandelsleverantör du vill ha. 

Elnätsföretaget – ansvarar för elöverföringen

Elnätet i Sverige är uppbyggt i tre nivåer: stamnätet, de regionala näten och så de lokala näten. Eftersom det bara kan finnas en lokal nätägare där du bor har du ingen möjlighet att göra ett val som konsument, utan du blir kund hos nätägaren för överföringen av el till ditt hushåll. Telge Nät är nätbolaget som äger och underhåller elnätet i Södertälje och Nykvarns kommuner.

Det är alltså en lokal monopolsituation, men Energimarknadsinspektionen kontrollerar att vi som elnätsbolag inte tar ut oskäligt höga avgifter. Du betalar dels en abonnemangsavgift, dels en avgift för varje kilowattimme som överförs. Abonnemangsavgiften beror på vilken huvudsäkring du har, från 16 ampere som är vanligast till största storleken 63 ampere.

Elhandelsföretaget – säljer själva elen

När det gäller elen som du förbrukar är du däremot helt fri att välja leverantör bland landets alla elhandelsföretag. Du kanske tycker att det är viktigt att elen är förnybar, att företaget har en bra kundtjänst eller att avtalet är tydligt – valet är ditt!

Övervakningsplan

För att säkerställa en jämn konkurrens mellan olika aktörer på elmarknaden är det lag på att monopolverksamheter och konkurrensutsatta verksamheter ska hållas isär, exempelvis nätbolag och elhandelsbolag i samma koncern.

Alla nätbolag ska ha en övervakningsplan som säkerställer att det egna elhandelsbolaget inte gynnas gentemot andra elhandelsbolag.

Under 2023 hade Telgekoncernen ett eget elhandelsbolag; Telge Energi. Därför redovisas här den årliga rapporten för övervakningsplanen.