Så fungerar det

Telge Nät levererar lokalproducerad energi i form av fjärrvärme. Fjärrvärme är hett vatten som strömmar i rör under marken och värmer både bostäder, företag, skolor och sjukhus i Södertälje och Nykvarn.

Fjärrvärme skapas tillsammans

Idag levererar vi pålitlig och trygg fjärrvärme till 28 000 kunder i villor och lägenheter, lokaler, sjukhus och skolor i Södertälje och Nykvarn. Drygt 90 procent av alla flerbostadshus och en tredjedel av alla villor. Det tycker vi är fantastiskt.

Fjärrvärmen produceras på Igelstaverket i Södertälje. Där tas 160 000 ton brännbart avfall tillvara varje år och används för att producera fjärrvärmen.

Avfallet kommer från företag och industrier, men också från återvinningscentralerna Tveta och Returen. Det är ett bra och effektivt sätt att dra nytta av sådant som annars bara skulle gå till spillo.

Dessutom genererar processen gott om el. På så vis kan vi ta vara på en stor del av den energi som finns i avfallet.

Så bildas fjärrvärme

1. Avfall blir energi

Igelsta kraftvärmeverk eldar sina pannor med avfall och nyttjar därmed en resurs som annars skulle kastas bort. Det handlar om rester från skogsavverkning, avfall från pappers- eller träindustrin samt restavfall från hushåll eller verksamheter.

2. Energin värmer vatten

På Igelstaverket omvandlas resurernas energi till fjärrvärme i form av hetvatten. Hetvattnet leds i välisolerade rör under marken till fjärrvärmecentralen i den byggnad som ska värmas upp.

3. Vattnet värmer byggnader

I huset finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets eget värmesystem. Det gör att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen.

Det som händer är alltså att värmen i vattnet förs över till byggande som ska värmas upp. Vattnet i fjärrvärmesystemet kyls då av och leds tillbaka till fjärrvärmeverket. Där värms det upp på nytt och pumpas ut i fjärrvärmesystemets kretslopp igen.

Så kommer fjärrvärmen hem till dig

Fjärrvärmen distribueras genom att det varma vattnet cirkuleras genom ett system av fjärrvärmerör. De består av ett medierör, isolerat med ett lager polyuretanskum. Det ligger i ett ytterrör, kallat manteln, av polyeten. Rören finns naturligtvis i olika material och dimensioner, och också med olika tjock isolering.

För att driva runt hetvattnet används pumpar som normalt finns vid produktionsanläggningarna. I fjärrvärmenät där det finns flera produktionsanläggningar, liksom i stora nät och nät med stora nivåskillnader, har man också pumpstationer ute i näten.

Temperaturen på hetvattnet när det går ut i fjärrvärmenätet varierar normalt mellan 70-80 grader. Vid kall väderlek höjs temperaturen på vattnet och mycket kalla dagar kan den vara 100-120 grader. Temperaturen på vattnet i returledningen ligger 40-50 grader lägre.

Kan jag få fjärrvärme?

Alla kan inte få fjärrvärme. För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet kan du skicka en intresseanmälan till oss alternativt kontakta vår kundservice.