Skillnaden mellan effekt och energi

Har du, liksom många andra, svårt att förstå och hålla koll på hur mycket dina elprodukter drar? Vi hjälper dig att reda ut begrepp som watt, kilowatt och kilowattimme.

Effekt och energi

När vi pratar om och jämför elpris gör vi det i öre per kilowattimme, som förkortas kWh.

För att räkna ut hur mycket el en elprodukt drar måste du veta vilken effekt den har och hur länge den används. Effekt beskriver hur mycket el som går åt för att elprodukten ska fungera. Med hjälp av effekt kan du räkna ut hur mycket el som går åt till dina elprodukter.

Det står ofta på dina elprodukter vilken effekt de drar. Effekt kan också användas för att beskriva hur stark en bilmotor är. Ju högre effekt en elprodukt har, desto mer el går det åt för att driva den.

Watt, kilowatt och kilowattimmar

Energi mäts i wattimme (Wh). Oftast mäts energi i enheten kilowattimmar (kWh), som består av 1 000 wattimmar. Det är precis på samma sätt som att 1 kg är 1 000 gram eller att 1 km består av 1 000 meter.

Effekt mäts i enheten watt (W). För att veta hur mycket el din produkt drar multiplicerar du effekten med den tid du använder den. Tiden mäts i timmar (h). Energi = Effekt x tid. En dammsugare kan exempelvis ha en effekt på 600 W, en mobilladdare 5 W.