Rullande återvinning

Att återvinna rätt är superlätt och vi gör det ännu enklare för dig med vår tjänst Rullande återvinning. Din insats gör skillnad. Vi sorterar materialet så att farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt.

Lämna dina grovsopor

Till Rullande återvinning kan du lämna trasiga möbler, pulkor, skidor, presenningar, trädgårdsgrejer och trasiga cyklar till exempel. Däremot tar vi inte emot trädgårdsavfall, men det går bra att lämna det på våra återvinningscentraler.

På de flesta insamlingsplatserna kan du även lämna farligt avfall, färgrester, elektronik, däck och textilier. I schemat framgår på vilka ställen det inte går att lämna dessa avfall.

Hela och rena saker som kan återanvändas är varmt välkommet. Vi sorterar och återvinner materialet eller energiutvinner till fjärrvärme.

När kommer Rullande återvinning till mig?

Här ser du schemat för Rullande återvinning under hösten 2023.

Datum

Måndag 16 oktober

Plats och tid

  • Bergsättravägen 25, vändplanen
    Kl. 17.00-17.30
  • Barrstigen 8-10
    Kl. 17.45-18.15
  • Holstebrovägen 3, gaveln

    Kl. 18.30-19.00