Byte av fjärrvärmemätare

Under de närmaste två åren byter vi ut alla fjärrvärmemätare hos våra kunder. Bytet görs för att mätaren ska fungera med vårt nya insamlingssystem för mätvärden, som uppdateras i samband med elmätarbytet.

Förbered dig inför mätarbytet

Vi byter till smarta fjärrvärmemätare

Fjärrvärmemätarna byts ut löpande i samband med din nästa revision. Bytet är kostnadsfritt och du kommer få information i god tid innan det är dags att byta din mätare. Vid bytet kommer äldre mätare bytas ut till smarta mätare med automatisk avläsning.

Du som har både el-, vatten- och fjärrvärmemätare kommer få två byten vid två olika tillfällen, eftersom bytet utförs av två olika arbetslag – elektriker och VVS-installatörer.

Säkerställ att vi kan kontakta dig

Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter hos oss så fort som möjligt. Då kan vi nå dig på ett smidigt sätt inför och under mätarbytet.

Uppdatera dina kontaktuppgifter