Om vatten och avlopp

Vatten och avlopp är något de flesta tar för givet. Det ska bara finnas och fungera. Men det krävs en hel del för att det ska göra det. Här kan du läsa mer om vatten och avlopp, om hur du spar vatten och beställer tjänster som har med vatten och avlopp att göra.