Telge Bostäder 75 år

75 år med Telge Bostäder

Det har gått 75 år sedan Telge Bostäder grundades, och under den tiden har mycket hänt. Följ med på tidsresan från 1948 och de första radhusen i Rosenlund till invigningen av det senaste nybygget i Järna.

1946-1959 Telge Bostäder bildas

Svartvitt foto på Strindbergsvägen

I Södertälje bildades stiftelsen Telge Bostäder 1948. Stiftelsens uppdrag var att ge invånarna i den växande industristaden tillgång till bostäder med rimliga hyror. I början hade Telge Bostäder 280 bostäder att erbjuda de 22 100 invånare som bodde i staden.

1960-1969 Expansion och sanering

Svartvitt foto över Bergvik 1963.

Södertälje växte snabbt under 1960-talet. Telge Bostäder var en viktig aktör i omvandlingen av centrumkärnan. Invånarantalet steg snabbt och bostadsbehovet med det. Telge Bostäders bestånd växte till över 6 000 bostäder.

1970-1979 Miljonprogrammet

1970-talet präglades av storskaliga bostadsprojekt, även kallade miljonprogrammet. Telge Bostäder byggde 4500 nya lägenheter i Geneta, Saltskog, Hovsjö och Fornhöjden under denna period. 1978 hade Telge Bostäder 13 498 bostäder. 

1980-1989 Utmaningar och förnyelse

Svartvitt foto på Telge Bostäders Bobutik i Varuhuset Kringlan på 1980-talet.

Ekonomiska svängningar påverkade bostadsmarknaden under 1980-talet. Efter en lågkonjunktur där många lägenheter stod tomma kom en ny ekonomisk uppgång. Byggprojekten avlöste varandra i Järna, Pershagenoch Lina Hage. Den första kundenkäten genomförs och bolaget är uppdelat i sju förvaltningsområden. Telge Bostäder gick från att vara ett bostadsföretag till att bli ett boendeserviceföretag.

1990-1999 Nya strategier och expansion

Ingång till Lunagallerina på 1990-talet.

Telge Bostäder blev ett aktiebolag 1991. Telge Bostäder sprider ut sin verksamhet och kvarterskontor öppnas runt om i kommunen. En ny syn på hyressättning introducerades och när Telge Bostäder fyllde 50 år infördes guldhyresgästsystemet.

2000-2009 Fokus hållbarhet

Telge Bostäder blev en del av den större Telgekoncernen 2004. Frågor rörande miljö, trygghet och säkerhet blev centrala under den här perioden med en mängd initiativ för att skapa trygga och välkomnande bostadsområden. Ett av initiativen var att erbjuda feriepraktik till Södertäljes ungdomar.

2010-2019 Social hållbarhet

Gammelgården i Hölö. Gult trähus i två våningar.

Alltmer fokus sätts på social hållbarhet. Det infördes portvakter, trivselvärdar, områdesdagar, trygghetsvandringar och fritidsaktiviteter för barn och unga i bostadsområdena. 2013 invigdes ett boservicekontor på Storgatan 42 och Bobilen infördes. 2018 hade Telge Bostäder cirka 9 500 bostäder runt om i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

2020-2023 Nya koncept

Animerad bild av bostadsprojektet Löwens väg.

Nya koncept för lägenhetsuthyrning testas, bland annat Bolotto och kompisboende. För att skapa fler bostäder omvandlas tomma lokaler till bostäder. För att förbättra tillgängligheten och tryggheten i bostadsområden öppnades 2021 tre distriktskontor. Det senaste nybyggda bostadshuset invigdes i maj 2023 i Järna på Löwens väg.