Tema: Trygghet

Reflex – en billig livförsäkring

Reflexer gör dig inte bara synlig i mörkret, de kan faktiskt rädda ditt liv. Visste du att de flesta trafikolyckor där gående blir påkörda inträffar när det är mörkt, eller i skymningen? Det kan förklaras av att bilföraren ser dig på 125 meters håll med reflex, men bara på 20-30 meters håll utan reflex.

Sätt dem där de syns från flera håll

Reflexerna ska helst sitta på rörliga delar av kroppen och vara synliga från flera håll. Det är bra om reflexen sitter längst ner på benen eller armarna, eftersom strålkastarljuset med halvljus lyser lägre än helljuset.

Tre års livslängd

Du bör byta ut dina reflexer regelbundet. Den normala livslängden på en reflex är ungefär tre år, men kan vara ännu kortare om reflexen till exempel har blivit repad av nycklar och annat i fickan. Du kan kontrollera att reflexen fungerar bra genom att lysa på den på cirka fyra meters håll.

Jämför gärna en gammal reflex med en ny, och om den gamla reflexen syns sämre bör du byta ut den.