En man håller upp dörren in till en fastighet åt en annan man.
Tema: Trygghet

Säg hej till din granne

Många människor känner sig otrygga i samhället i dag. Fastighetsägare har en viktig roll i arbetet med att skapa tryggare bostadsområden. I vår senaste kundundersökning svarar 64 procent av våra hyresgäster att de känner sig trygga i sitt bostadsområde.

Feriepraktikanter gör fint

Telge Bostäder har 16 år i rad erbjudit feriepraktik till Södertäljes ungdomar under sommarmånaderna. Några av de arbetsuppgifter som ungdomarna tagit sig an har varit att förbättra utemiljön, renovera trasiga saker, plocka skräp samt göra det rent och snyggt i våra bostadsområden. 

Att hålla grönområden klippta, röja undan sly och buskar samt se till att det finns belysning som fungerar är viktiga insatser för att skapa trygghet i närmiljön.

Olika åldrar hjälps åt

Förutom att se till att den fysiska miljön är trygg är den sociala miljön också viktig för upplevelsen av trygghet.

– Under våren samt hösten 2023 arrangerade vi nio klädfyndardagar i samarbete med andra aktörer, bland annat Ung Fritid. Ungdomarna fick hjälpa till med att sortera, vika och hänga kläderna och ansvara för försäljning av fika till besökarna på klädbytardagarna. Här skapade vi tillfälle för olika åldersgrupper att mötas och lära känna de som bor i ens bostadsområde. Något som också som ökar trygghetskänslan, berättar Gülseren Büyükbalik, chef social hållbarhet Telge Bostäder.

Sport för unga

En annan aktivitet som pågått sedan 2022 är Telge Hjärta där Telge Bostäder erbjudit gratis idrottsaktiviteter för elever i mellanstadiet efter skolan. Telge Hjärta finns i Hovsjö, Brunnsäng och Blombacka.

– Vi har tillsammans med Telges sponsringsprogram och föreningslivet erbjudit kostnadsfri sport fyra dagar i veckan efter skolan. Målet med denna satsning är dels att få till en tryggare miljö i våra bostadsområden och meningsfull fritid för barnen, men också att lotsa in barnen i föreningarnas ordinarie verksamhet, berättar Gülseren.

Hälsa på din granne

Även du som hyresgäst hos oss kan bidra till trygghet och trivsel. Genom att hälsa på din granne ökar du tryggheten där du bor. Grannar är en av de faktorer som skapar högst känsla av trygghet visar forskning.

Testa redan i dag att säga hej till en granne du tidigare inte hälsat på och se vad som händer!