Tema: Trygghet

Ett tryggare hem

Det finns en del saker som du kan tänka på och göra för att få det tryggt hemma:

 • Checkboxikon
  Hemförsäkring

  Du måste ha en giltig hemförsäkring då du bor hos oss. Det är en ovärderlig resurs som skyddar dig och din familj ekonomiskt vid olyckor såsom inbrott, brand och vattenskador.

 • Checkboxikon
  Brandvarnare

  Säkerställ att du har fungerande brandvarnare installerade hemma och testa brandvarnaren regelbundet.

 • Checkboxikon
  Brandsläckare

  Se till att ha en brandsläckare lätt tillgänglig, särskilt i köket. En brandsläckare kan hjälpa dig att släcka en mindre brand innan den blir okontrollerbar.

 • Checkboxikon
  Fönster och altandörrar

  Stäng fönster och dörrar när du lämnar ditt hem. Om du bor långt ner i huset undvik att sova med öppen balkongdörr och fönster. För att göra det ännu svårare för inbrottstjuven att ta sig in kan du installera lås på altandörren och dina fönster.

 • Checkboxikon
  Lås ytterdörren

  Ta för vana att ha ytterdörren låst, även om du är hemma. Det försvårar för okända att ta sig in i din bostad.

 • Checkboxikon
  Dörrspärr

  Installera en dörrspärr. Dörrspärren hindrar personer från att öppna dörren från utsidan, även om hen lyckas bryta upp låset.

 • Checkboxikon
  Säkerhetsdörr

  En säkerhetsdörr innebär mindre risk för inbrott, tystare lägenhet och ett bättre brandskydd.

 • Checkboxikon
  Belysningstimer

  Ett enkelt men effektivt sätt att ge skenet av att någon är hemma är att använda en belysnings timer. Du kan ställa in timern så att lamporna tänds och släcks på olika tider under dagen.

 • Checkboxikon
  Be okända legitimera sig

  Var försiktig med vem du släpper in i ditt hem. Om du inte känner personen, fråga alltid efter legitimation. Alla våra medarbetare har ID.

 • Checkboxikon
  Sociala medier

  Tänk på vad du delar på sociala plattformar. Det är klokt att inte signalera till alla att du är bortrest och att din bostad står tom.

 • Checkboxikon
  Säker på nätet

  Se till att du har starka lösenord och byter ut dem regelbundet. Installera antivirusprogram och brandvägg på dina digitala enheter. Var försiktig med vad du laddar ner från internet. Dela aldrig ditt lösenord eller koder till okända, det kan leda till identitetsstöld, dataintrång och andra problem.

Vill du göra ditt hem tryggare?

Säkerhetsdörr, säkerhetsspärr och lås till fönster och altandörr är några av de tillval som vi erbjuder. Kostnaden för tillvalet tas ut i form av ett hyrestillägg.