Gönul Halef, förvaltare, Telge Bostäder
Tema: Telge Hovsjö

Tillsammans är en framgångsfaktor

2007 bildades Telge Hovsjö. Ett av Telge Hovsjös viktigaste uppdrag var att i nära samarbete med boende, skola och andra intressenter inte enbart förvalta bostadsbeståndet utan också att bidra till områdets sociala utveckling och de boendes integration med samhället i stort.

Var ett oroligt och eftersatt område

Då för 15 år sedan var Hovsjö ett område med hög kriminalitet, mycket skadegörelse och dåligt rykte. Här var framtidstron låg och många i området var arbetslösa.

– Syftet med Telge Hovsjö var att få bukt med oroligheterna i området. Området var eftersatt och hyresgäster ville inte bo kvar. Anledningen var ungdomar som skapade otrygghet genom ett destruktivt beteende och vuxna som backade undan, berättar Gönul Halef, som var en av de som var med i starten då Telge Hovsjö bildades. I dag arbetar hon som förvaltare på Telge Bostäder.

– Målet med Telge Hovsjö var att prova ett nytt arbetssätt där delaktighet, framtidstro och stolthet skulle genomsyra andan. Här skulle vi tillsammans med de boende skapa en social hållbar utveckling i området, säger Gönul.

Satsade på sysselsättning

För att vända den neråtgående spiral som genomsyrade området var en av åtgärderna att ge de som bodde i området en möjlighet till sysselsättning.

– För att minska segregationen var det viktigt att de som bodde i Hovsjö hade en meningsfull sysselsättning. Många ungdomar hängde runt omkring i området och det var bilbränder och skadegörelse. Telge Hovsjös vd Patrik Derk tog kontakt med ungdomarna och det var så det hela började, förklarar Gönul.

Nytt gym och fotbollsplan

Ungdomarna efterfrågade ett gym och med hjälp av den före detta professionelle boxaren George Scott fick ungdomarna under ett års tid bygga upp ett gym tillsammans.

Att få hyresgästerna att engagera sig i sitt närområde visade sig vara lyckosamt.

– Ett annat exempel var när vi rullade ut gräs i parken tillsammans med ungdomarna i Hovsjö Sommar och byggde fotbollsplanen. Då blev den tidigare igenvuxna platsen ett ställe där de som bodde i området kunde umgås, säger Gönul.

En kvinna i mörka kläder, långt hår och ena handen på höften

– Jag är stolt att ha varit med på en del av Telge Hovsjös resa. Erfarenheterna från det arbetet tar vi med oss till våra andra bostadsområden, säger Gönul Halef, en av dem som var med då Telge Hovsjö bildades.

Minskad brottslighet, ökad trygghet

För att komma till rätta med arbetslösheten startades flera olika projekt. Till exempel Hovsjö Sommar, som var en satsning där alla 16-17-åringar som bor i Hovsjö fick möjlighet att sommarjobba hos Telge Hovsjö.

Hovsjöbyggarna var ett annat exempel där arbetslösa fick en lärlingsplats och man bland annat rustade upp lägenheterna i Hovsjö.

”Vi gjorde skillnad”

Telge Hovsjös olika insatser ledde till att brottsligheten i området minskade och tryggheten ökade.

– Det var fantastiskt att får vara med på denna resa. Det var mycket jobb och visst var det kämpigt ibland men vi märkte att det vi gjorde skapade skillnad, säger Gönul och fortsätter:

– Men man ska vara medveten om att jobba med den sociala utvecklingen kräver både tid och tålamod och att man inte får ge efter för de motgångar som man stöter på, för du kommer stöta på svårigheter. Det tar tid att få till en förändring, med det går - det bevisade vi med Telge Hovsjö.