Ledare

Nu går vi mot ett ljusare 2023

Det har varit en mörk höst i Södertälje. Senaste tidens skjutningar berör oss alla och det är en utveckling som måste brytas och vändas.

Södertälje är en kommun med utmaningar. Tillsammans har vi lyckats vända oroligheter förr.

Goda erfarenheter i Hovsjö

Vi som allmännyttigt bostadsbolag har ett ansvar för den sociala hållbarheten i våra områden. Det betyder att vi, tillsammans med kommunen, arbetar för att du ska känna dig trygg och trivas där du bor.

I det här numret berättar vi om det arbete som vi gjort i Hovsjö under många år. Sedan den 1 november i år är Telge Hovsjö en del av Telge Bostäder. Många av de insatser som vi under flera år gjort i Hovsjö har vi lärt av, och vi kommer att använda våra goda erfarenheter för att göra fler insatser runt om i våra områden i Södertälje.

Gratis aktiviteter för unga

En viktig del i att skapa ett tryggare Södertälje är att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. De behöver någonstans att ta vägen när skolorna slutar och tillhöra ett sammanhang.

Därför vill jag tipsa om de aktiviteter vi anordnar varje dag efter skolan i Hovsjös gympasal. Alla är välkomna och det kostar ingenting att vara med. Vi hoppas att de barn och ungdomar som är med ska fastna lite extra för någon av aktiviteterna och kanske bli en del av idrottslivet.

Hjälp oss att bli bättre

Något som också påverkar vår vardag är den pågående elbristen. Vi som bostadsbolag gör flera insatser för att minska vår elförbrukning och även du som hyresgäst kan bidra för att avlasta elsystemet.

Löpande under nästa år kommer vi att skicka ut vår kundundersökning slumpvis till alla hyresgäster. Alla som svarar har chans att vinna fina priser. Era svar är viktiga för oss eftersom vi ständigt arbetar för att bli en bättre hyresvärd.

Tack för i år!

Jag passar på att önska god jul och tacka för året 2022. Med förhoppning om ett ljusare 2023 i vårt Södertälje.

Pontus Werlinder
vd Telge Bostäder