Tema: Telge Hovsjö

Tidslinje: Telge Hovsjös resa

Telge Hovsjö har under 15 års tid bedrivit många projekt i Hovsjö – ett arbete som fortsätter fast nu i regi av Telge Bostäder.

2007

 • Telge Hovsjö blir ett eget bolag vid årsskiftet 2006/2007.
 • Ett gym byggs av ungdomar från området.
 • Hovsjösommar drar igång – en satsning på sommarjobb för Hovsjös ungdomar. Insatsen lever fortfarande vidare.

2008

 • Kung Carl Gustaf och drottning Silvia firar nationaldagen i Hovsjö.
 • En fotbollsplan anläggs mitt i området.
 • Lokalkontoret börjar hålla öppet hela dagar.
 • Polisen tar krafttag mot problem med bilbränder i området.

2009-2010

 • Nattvandringar påbörjas.
 • Via Arbetsförmedlingen erbjuds praktik för ungdomar på glid. Området rustas upp.
 • 2 000 kvadratmeter av Hovsjöskolan brinner ned. I de gamla lokalerna påbörjas arbetet med Hovsjö Hub.
 • Nya Hovsjöskolan börjar byggas.

2011

 • Telge Hovsjö tar över fritidsgården.
 • Hovsjöbyggarna startar - ett projekt som ger lärlingsplats åt arbetslösa.
 • Telge Hovsjö får 32 miljoner kronor från Tillväxtverket.
 • Ett kafé startas i hubben.
 • Trygghetssatsningen Hovsjönatt på helgerna startar.

2012

 • Nya Hovsjöskolan invigs.

2013-2014

 • Läxhjälpen flyttar in i hubben.
 • Flyttlasset för Telge Hovsjös kontor går från Gröndalsvägen 4 till hubben.
 • El Sistema flyttar in i Hovsjö Hub.
 • En gymnastiksal byggs i de gamla skollokalerna.
 • Telge Bostäder startar tillsammans med Telge Hovsjö ett arbetsmarknadsprojekt med portvakter i Hovsjös lägenhetshus – ett arbete som fortgår.
 • 18 ungdomar anställs som ”sopspanare” med uppgift att se över problem som finns vid sopstationerna.
 • ”Håll Hovsjö rent” startas. Aktiviteten fortgår.

2015-2016

 • Samarbetet med polisen utökas.
 • I samarbete med Räddningstjänsten hålls kurser för boende för att de ska kunna vara behjälpliga vid bränder.

2017

 • Ett bibliotek öppnar i Hovsjö Hub.

2019

 • En aktivitetspark invigs vid hubben.

2021

 • Telge Bostäder öppnar ett distriktskontor i Hovsjö.
 • Läsfrämjarinstitutet, LFI, flyttar till Hovsjö.

2022

 • En ny familjecentral öppnar.
 • Röda Korset flyttar in i november.
 • Trivselvärdar anställs med ansvar för att hålla rent och snyggt vid sopstationer och informera hyresgäster om sopsortering.
 • Telge hjärta startas. Initiativet fokuserar på fysisk aktivitet för mellanstadieelever, med gratis sportaktiviteter i Hovsjöhallen.