”Erfarenheterna från
Telge Hovsjö är viktiga byggstenar för det arbete som bedrivs idag”

Gönul Halef, förvaltare, Telge Bostäder

Telgebo nr 3 2022

Gönul Halef, förvaltare, Telge Bostäder