En man som trycker på en brandvarnare som sitter i taket.
Tryggt hem

Så testar du din brandvarnare

Fungerande brandvarnare kan vara livsnödvändigt om olyckan inträffar.

Se till att brandvarnaren funkar

Du ska ha ha minst en brandvarnare på varje våningsplan, helst i anslutning till rum där du sover.

Vi på Telge Bostäder är ansvariga för att brandvarnare finns i hemmet men det är du som hyresgäst som ska se till att den fungerar.

Testa en gång i månaden

Testa din brandvarnare en gång i månaden eller när du varit borta i en till två veckor. Det gör du genom att trycka på testknappen. Brandvarnaren ska då ge ifrån sig en signal. Om den inte gör det kan batteriet behöva bytas.

När batteriet håller på att ta slut ger brandvarnaren ifrån sig en kort signal med täta mellanrum. Om det inte hjälper att byta batteri behöver brandvarnaren bytas ut.