Illustration av en man som står och tittar på ett tvådimensionellt hus i genomskärning, där det visas hur ledningarna går genom huset.
Tema: Hållbarhet

Lär dig mer om stamrenovering

Stammarna i ett hus är ett samlingsbegrepp för vattenledningar, elledningar och avlopp. När dessa är gamla och slitna måste de bytas ut. Det här sker ungefär var 40:e-50:e år.

Själva renoveringen då din lägenhet påverkas kan ta upp till 8 veckor, men projektet börjar mycket tidigare än så.

Så går ett stambyte till

Information och medgivande

Först informerar vi om behovet av stambyte och du får fylla i en medgivandeblankett.

Bor jag kvar under arbetet?

I de allra flesta fall bor du kvar i din lägenhet under arbetets gång och vi ställer upp bodar med toalett, dusch och matlagningsmöjligheter på gården där du bor.

Om du har giltiga skäl och läkarintyg kan vi ordna med ett provisoriskt boende.

Hyresreducering

Om du bor kvar i din lägenhet under renoveringen och beroende på hur omfattande renoveringen är i just din lägenhet förekommer reduceringar mellan 40-100 procent av din hyra för perioden som arbetet pågått.

Badrum och kök

Ditt badrum, och om du har extra wc, kommer att behöva renoveras. Det gäller även om det blivit renoverat nyligen.

Om köket behöver renoveras så kommer det att renoveras samtidigt som badrummet.

Kan jag påverka?

Om du vill vara med och påverka renoveringen med olika förslag och tillval, anmäler du dig till hyresgästgruppen.

Hyreshöjning

En hyreshöjning kan ske då standaren på lägenheten har höjts. Den nya hyran är framtagen tillsammans med Hyresgästföreningen.

Om du nyligen haft en renovering av badrum ser vi över att den nya hyran blir rätt för dig.