Tema: Hållbarhet

Så tar vi hand om våra fastigheter

Vi på Telge Bostäder vill skapa hem som håller i flera generationer. Om fastigheter vårdas och renoveras när det behövs håller de längre, och du som hyresgäst får en tryggare och finare boendemiljö.

Stamrenovering för att hålla god standard

Det finns många saker som gör att ditt hem kan fortsätta hålla god standard. En viktig åtgärd är att stamrenovera ungefär vart 50:e år.

Stammarna är ett samlingsord för fastighetens vattenledningar, elledningar och avlopp. De behöver alltså renoveras och rustas upp när de blir gamla för att fungera som de ska.

Mossa och energitjuvar

Visste du att fönster kan vara riktiga energitjuvar? För att se till så att inte värmen smiter ut mäter vi regelbundet det så kallade u-värdet, som visar hur väl något är isolerat (hur mycket värme som förvinner eller stannar kvar). När u-värdet är dåligt behöver vi byta ut eller renovera dina fönster.

En annan, kanske lite oväntad åtgärd för att få husen att hålla längre är att ta bort mossa från taket. Du kanske tänker: varför är lite mossa så farligt?

Jo, det är nämligen så att mossa som lämnas kvar på taket kan samla fukt som leder in vatten under takpannorna. Det kan i sin tur orsaka vatten- och fuktskador på fastigheten. Därför ser du kanske hur vi regelbundet tar bort mossa från taket där du bor.

Nya tekniska lösningar

Tekniska framsteg gör dessutom att det uppfinns allt fler nya, fiffiga lösningar som minskar bostädernas påverkan på miljö och klimat.

Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut det gamla och ersätta med nya, bättre alternativ. Några sådana exempel är vattensparande blandare i kök och badrum, solceller på taken som genererar el och energisnåla kylskåp. Vi försöker också göra det enkelt för dig som hyresgäst att sopsortera.

– Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att vårda och ta hand om bostaden såväl inne som ute, säger Ingela Liwell, förvaltningschef på Telge Bostäder.

”En bättre framtid för Södertäljeborna”

Ingela Liwell är förvaltningschef på Telge Bostäder. Hennes jobb är att se till att bostäderna sköts om och renoveras när de behövs.

- Vi vill ha fastigheter som håller i många år. Därför är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att vårda och ta hand om bostaden såväl inne som ute. Vi ser till att ditt hem har god standard och försöker hitta smarta sätt att minska din och vår klimat- och miljöpåverkan. Det gör att vi kan skapa en bättre och mer hållbar framtid för många generationer Södertäljebor, säger Ingela.