Tryggt hem

Tipsa oss

Tipsa oss om otillåten andrahandsuthyrning eller annan oegentlighet.

Korrekta boendeförhållanden

För oss på Telge Bostäder är tryggheten viktig. Vi arbetar därför ständigt med att stoppa den svarta bostadsmarknaden. Sedan 2014 har vi återtagit 600 bostäder till vår regi från den svarta bostadsmarknaden.

– Det råder bostadsbrist i Sverige och redan utsatta personer tvingas ut på den svarta bostadsmarknaden med ockerhyror och osäkra boendeförhållanden som följd. Att ha en bostad är en grundläggande rättighet och det är därför viktigt att vi fortsatt arbetar aktivt för att stävja detta, säger Cecilia Kumlin, avdelningschef för affärsutveckling på Telge Bostäder.

Tillsammans för ett tryggt boende

Tillsammans med Södertälje kommun, Skatteverket, HSB Södertälje och Fastighetsägarna Södra Länsavdelningen arbetar vi mot oriktiga hyresförhållanden.

Syftet är att samverka för ett tryggt och säkert boende för alla medborgare. Vi alla är eniga om att det är viktigt att hjälpas åt för att säkerställa att folkbokföringsregistret är korrekt, eftersom det styr viktiga funktioner i vårt samhälle.

Ni, våra hyresgäster, är en viktig del i arbetet. Era observationer hjälper oss.

Har du ett tips till oss?