Boel Godner, Alexander Rosenberg och Lars Greger, porträttbild.
Porträttet

De har makten i Södertälje

Boel Godner är inne på sitt tolfte år som kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Men den här gången var det inte självklart att det skulle bli så.

Ovanlig lösning efter valet

Efter en stormig politisk höst såg det ut som om hon skulle få lämna över stafettpinnen som kommunens överhuvud, innan en ovanlig lösning hittades. Nu styr socialdemokraten Boel Godner tillsammans med moderaten Alexander Rosenberg och miljöpartisten Lars Greger.

Den här eftermiddagen har de tre slagit sig ned vid samma bord i stadshuset och har blivit ombedda att lyfta Södertäljes styrkor.

Lars: Är det tillåtet att säga Torekällberget?

Alexander: Varför skulle det inte vara det?

Lars: Det säger alla. Då tar jag Torekällberget.

Trots att de står på olika sidor av den politiska färgskalan lyckades partierna enas om vilka frågor som har högst prioritet just nu: att hantera den organiserade brottsligheten, det svåra ekonomiska läget och att öka tryggheten bland kommunens medborgare.

– När vi bildade den här majoriteten efter det politiska kaoset var det viktigt att vi tillsammans kunde ta ansvar för Södertälje i en svår tid, säger Boel Godner.

”Tystnaden behöver brytas”

Hur ska ni lösa den tilltagande våldsspiralen?

– Vi behöver fortsätta samarbetet med polisen mot den grova brottsligheten och arbeta med förebyggande insatser i skolan. Vi anser också att hela Södertälje behöver kliva fram. Tystnaden behöver brytas. Om ett barn hamnar i riskzonen för att glida in i kriminalitet vore det bra om grannar eller vem som helst anmäler till polisen eller kommunen. Det är inte att skvallra, utan att göra barnet och samhället en tjänst, säger Boel Godner.

Är våldsvågen toppen av ett isberg eller är läget under kontroll?

– Det är inte vår roll att spekulera i det. Brottsligheten kan ses utifrån flera dimensioner. Skjutningarna och våldet är en dimension, den organiserade brottsligheten en annan. Den senare letar sig även in i myndigheter och i kommunen. Där gör vi också ett arbete med att mota bort den, säger Alexander Rosenberg.

”Det finns en speciell stämning i Södertälje, ingen är bättre än någon annan.”

Stöttande insatser i kristid

Det ekonomiska läget är ansträngt. Vad gör ni för att hjälpa människor med små marginaler?

– Vår uppgift är att se till att samhällets funktioner fungerar, även när det är hög inflation. Även myndigheter är drabbade av högre elpriser, räntekostnader och pensionskostnader. Vi tror att allt fler kommer att bli fattigare. Redan i dag stöttar vi upp med extra mat på skolor på fredagar och måndagar för vi ser att barnen är hungrigare då. Vi har också ett myndighetsansvar att erbjuda försörjningsstöd under kortare perioder, säger Boel Godner.

– Det viktiga för oss är att behålla stabilitet i kommunens ekonomi så att inte allt raserar under den här perioden. Det skulle i så fall drabba medborgarna, fortsätter Boel Godner.

Alexander Rosenberg flikar in:

– Det är viktigt att fortsätta försöka få ned försörjningsstödet för att få fler Södertäljebor i arbete. Det är många som lever i ofrivilligt utanförskap som ofta saknar arbete, säger han.

Alexander Rosenberg, Boel Godner och Lars Greger, porträttbild.

De har olika bakgrund men alla har de Södertäljeanknytning. Boel Godner (S) har bott i Telge Bostäders gamla fastighet på Badhusgatan 2, Alexander Rosenberg (M) är uppvuxen i en Telge Bostäder lägenhet, på Björknäsvägen i Karlhov. Lars Greger (MP) är uppvuxen i Södertälje och bor i Östertälje. Tillsammans kommer trion att styra i Södertälje de närmaste åren.

Vill göra det lätt att göra rätt klimatval

Hur enas Miljöpartiet och Moderaterna om frågor kring den gröna omställningen, där ni brukar stå långt ifrån varandra?

– Jag skulle säga att avståndet är större på nationell nivå. Lokalt är det mer samsyn, säger Lars Greger.

– Den lokala, moderata förgreningen i Södertälje är ganska grön, så det har fungerat bra hittills, säger Alexander Rosenberg.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna inom klimat- och miljöfrågor?

– Vi vill göra det lätt för våra medborgare att göra rätt val i sin vardag. Det ska vara enkelt att sortera sina sopor, cykla i stället för att köra bil och sådana saker som kommunen ansvarar för, säger Boel Godner.

Hur vill ni att Södertälje ska utvecklas framöver?

– Vi måste ta oss igenom den här svåra tiden med hög inflation på bästa sätt för våra medborgare och för ekonomin i kommunen. I framtiden är det viktigt att Astra Zeneca och Scania ska kunna fortsätta investera i Södertälje, att det går bättre och bättre för våra barn och unga i skolan och att Södertälje blir en tryggare plats. Det är tre avgörande frågor för Södertälje, säger Boel.

– Det handlar om att skapa framtidstro för alla som bor här, där skolan har en viktig roll. Mitt perspektiv är så klart att den gröna omställningen är en självklarhet i den här framtidstron, att vi visar att vi kan ställa om och att vi har förmågan och viljan att göra det tillsammans, säger Lars.

– Det handlar om att vi parallellt med att jobba med de stora frågorna, kriminaliteten och ekonomin samtidigt klarar av att jobba med det förebyggande arbetet i skolan, den gröna omställningen och med att arbeta bort utanförskapet, säger Alexander.

Det här är Boel Godner (S)
  • Fritidsintressen: Löpträning, brittiska deckare på tv.
  • Favoritdel i Södertälje: Den gamla stenstaden och utsikten över Maren när man står vid Slussen.
Det här är Alexander Rosenberg (M)
  • Fritidsintressen: Odla. Är självförsörjande på grönsaker.
  • Det bästa med Södertälje: Sörmlandsleden.
Det här är Lars Greger (MP)
  • Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner.
  • Det bästa med Södertälje: Naturen och vattnet.