Kvinna i lokal med fikabord
Porträttet

Röda Korset öppnar dörrar till trygghet och gemenskap

För ett och ett halvt år sedan öppnade Röda Korset i Södertälje ett relativt nytt koncept de kallar Röda Korsets hus. Verksamheten finns på Gröndalsvägen 1 i Hovsjö, men de har öppet för alla i Södertälje.

En välkomnande atmosfär

Röda Korsets hus är en mötesplats och ett tryggt sammanhang för människor att vända sig till. Mötesplatsen ger möjlighet för värdefulla samtal och erbjuder aktiviteter som skapar glädje och kreativitet.

– Vi försöker skapa en välkomnande atmosfär i huset för att få en person att känna sig som hemma. Vi vill att besökare ska komma hit och känna sig trygga, säger Babylonia Charo, verksamhetsutvecklare på Röda Korsets hus.

Fika och skapa

Flera besökare kommer dit regelbundet för att fika och umgås, tänka på annat och ägna sig åt kreativt skapande. Babylonia visar upp några målningar som besökarna skapat.

Genom att skapa, måla, pyssla eller sticka kan besökarna ge uttryck för känslor man annars har svårt att ge uttryck för.

Viktiga volontärer

Babylonia Charo är verksamhetsutvecklare och den enda anställda på Röda Korsets hus. Verksamheten är beroende av volontärer som engagerar sig i verksamhetens olika aktiviteter. 

Möjligheterna är stora, som volontär får du hjälpa till i den mån du kan och vill. Det kan handla om att befinna sig i verksamheten bland besökare och agera stöd, hjälpa till med att handla eller öppna och stänga verksamheten om Babylonia inte kan befinna sig på plats.

För ungdomar

Röda Korsets hus i Södertälje har stora planer på att utveckla sin ungdomsverksamhet. De vill öppna upp nya trygga sammanhang för ungdomarna i Södertälje där ungdomarna även kan få utlopp för sin kreativitet.

Ungdomsverksamheten är fortfarande i uppstartsfasen och kommer bland annat att innehålla en föreläsningsserie för ungdomar över 18 år. Förhoppningarna är att inspirera ungdomarna till att våga drömma stort.

Lokala profiler inspirerar

Föreläsningarna kommer att hållas av lokala profiler från Södertälje, inspiratörer inom kultur, teater, musik och sport. Utifrån föreläsningarna kommer verksamheten bygga upp kreativa rum med utbildningskonsulter där ungdomarna får möjligheten att skapa och prova på olika typer av kreativa yrken.

– Vi vill att ungdomarna applicerar sina personliga berättelser i allt de skapar under våra workshops om hur det är att vara ungdom i Södertälje. Det blir ett sätt att få samhället och kanske politiker att lyssna på vad ungdomarna har att säga. Många barn och unga känner hopplöshet och vi vill skapa insatser för en trygg plats i vår stad, berättar Babylonia Charo.

"Det finns brister i vårt samhälle och alla olika
samhällsorganisationer måste samarbeta"

En hjälp i nöd

I Röda Korsets hus erbjuds även grundläggande humanitär hjälp. Vårdförmedlingen är ett initiativ av Röda Korset som erbjuder vård för personer som inte har rätt till svensk sjukvård.

Sjuksköterskor befinner sig i verksamheten varje onsdag mellan klockan 11 och 14 för att hjälpa människor som behöver sjukvård.

Hoppas att fler hittar hit

– Vi erbjuder vård och vårdrådgivning för personer som faller utanför samhällets skyddssystem och vi hoppas att fler personer ska våga söka hjälp hos oss. Våra sjuksköterskor finns till hjälp och har möjlighet att kontakta hjälp på annat håll för mer komplexa vårdbehov om det handlar om något som inte går att ordna på plats, säger Babylonia Charo.

I dag har verksamheten ingen möjlighet att erbjuda grundläggande humanitär hjälp för personer i behov av dusch eller tvätt på grund av begränsat utrymme. Därför ser de fram emot att flytta verksamheten till en större lokal som kan ge utökade möjligheter i framtiden.  

Kvinna sitter vid bord i samtal med annan person

Röda Korset samverkar med flera civilsamhällsorganisationer och aktörer i Södertälje för att skapa de bästa förutsättningarna för sina besökare. Babylonia Charo är verksamhetsutvecklare på Röda Korsets hus i Hovsjö.

Integration och gemenskap

Utöver grundläggande humanitär hjälp arbetar de även med sociala hållbara samhällen och social samhällsrådgivning. Verksamheten erbjuder aktiviteter för integration och gemenskap såsom språkträning, kreativ verkstad, samhällsinformation och hänvisningar till andra aktörer. 

– Människor kommer oftast hit i ren panik och har ingen aning om vem de ska vända sig till. De kan vara i behov av jurister, socialtjänsten eller Migrationsverket. De som vänder sig hit gör oftast det som en sista utväg, säger Babylonia Charo.

"Jag hjälper till i den mån jag kan"

Även när verksamheten är stängd för besökare kan Babylonia stötta eller möta människor i behov av hjälp.

– Jag kan känna mig maktlös ibland. Min expertis ligger inte i migrationsfrågor men jag hjälper till i den mån jag kan. Vi behöver tänka mer nationellt och fungera i fler sammanhang än där det är krig. Vi har en ökad barnfattigdom i Sverige, för många är det även svårt att få jobb. Det finns många brister i vårt samhälle och alla olika samhällsorganisationer måste börja samarbeta, berättar Babylonia Charo.

Det här är Röda Korsets hus
  • Adress: Gröndalsvägen 1, Hovsjö.
  • Aktuell med: Mötesplats för Södertäljes invånare.
  • Vårdförmedlingen: Är öppen onsdagar kl. 11.00-14.00.
  • Händerikon
    Vill du bli volontär?

    Anmäl dig direkt på plats i Röda Korsets hus, Gröndalsvägen 1, Hovsjö, eller kontakta Babylonia på babylonia.charo@redcross.se