Krister Mellström, vd på Telge Bostäder
Ledare

Gemenskap och samarbete nyckeln till trygghet

Genom regelbundna kundundersökningar får vi värdefull feedback från er hyresgäster om bland annat den service ni får samt den upplevda tryggheten.

Era svar visar på en positiv trend; tryggheten i våra bostadsområden stärks stadigt.

Finns fortfarande utmaningar

Samtidigt är vi medvetna om de utmaningar som finns i vår omvärld. Polisens arbete med att identifiera och kartlägga utsatta områden är en viktig del av brottsbekämpningen. I Södertälje finns fyra områden som polisen klassificerar som utsatta områden där vi har bostäder.

Polisens närvaro viktig

Det finns tre nivåer av utsatthet, vilka mäts utifrån olika kriterier, som exempelvis kriminellas inverkan på lokalsamhället och tystnadskultur. För Södertäljes del bidrar listningen till ökad polisnärvaro i kommunen och prioriteringen av fler polisresurser till kommunen är positivt. Polisens närvaro är inte hotfull, utan en åtgärd för att skapa trygghet och bekämpa gängkriminaliteten.

Samarbete för att förebygga

Vi på Telge Bostäder arbetar aktivt för att skapa trygghet i våra bostadsbostadsområden. Genom samarbete med lokala myndigheter och andra aktörer arbetar vi intensivt för att förebygga och hantera de utmaningar och situationer som kan uppstå.

Polisens lista över utsatta områden i Södertälje förändrar inte det faktum att våra kundundersökningar visar på ökad trygghet hos er hyresgäster.

Vi bryr oss om varandra

Vi är övertygade om att gemenskap och samarbete är nyckeln till att bygga en trygg miljö för alla. Låt oss fortsätta att bry oss om varandra, vara vaksamma och stå upp för tryggheten i våra bostadsområden och i samhället. Tillsammans gör vi Södertälje och våra bostadsområden till en plats där vi alla kan leva och bo tryggt.

Krister Mellström
vd Telge Bostäder