”Jag får uppleva
en hel del fina möten
med våra hyresgäster”

Pia, målare, Telge Bostäder.

Telgebo nr 1 2024

Målare i trapphus