Tre ungdomar som är med i projektet Framtidsspanarna.
Social hållbarhet

Framtidsspanarna visar vägen

I Hovsjö pågår ett pilotprojekt där skolungdomar i åldrarna 12 till 15 år funderar, drömmer och på så sätt ger konkreta förslag till hur stadsdelen kan bli trivsammare. Under året kommer deras drömmar stegvis förvandlas till verklighet. Högst upp på önskelistan är en ny fotbollsplan.

Pilotprojekt ger röst åt unga

Inspirerad av FN:s barnkonvention har Telge Bostäders samordnare för social hållbarhet, Georges Yacoub, skapat framtidsspanarna. Tanken är att barnen ska få komma till tals, framföra sina åsikter, komma med förslag och på så sätt kunna förbättra boendemiljön omkring sig.

– Det här är ett pilotprojekt och därför någonting helt nytt för oss. Tanken är att ungdomarnas röst ska höras, exempelvis om vi ska bygga en lekpark, då ska framtidsspanarna vägleda oss, säger Georges Yacoub.

Ska stärka gemenskapen

Framtidsspanarna är en vidareutveckling av den verksamhet som ska stärka gemenskapen mellan de boende, det vill säga det som kallas social hållbarhet, som sedan länge pågår i Hovsjö.

Ett exempel är klädfyndardagar, där kläder, med hjälp av ungdomar från fritidsgården och andra frivilliga i området, byter ägare och återanvänds. 

Många idéer och förslag

Alex Hana, Ricardo Koro och Gorgis Yalda går alla tre i åttan på Hovsjöskolan och är tre av våra framtidsspanare. Bland de spaningar som de gjort finns allt från grilldagar för grannar till tips om var gatubelysningen behöver förstärkas.

– Vi har också tänkt att fotbollsplanen måste rustas upp. Och så behövs bänkar med tak ovanför, om det börjar regna, typ som på en busshållplats, säger Alex Hana, 15 år, och får medhåll av Ricardo Koro och Gorgis Yalda.

Tre ungdomar som är med i projektet Framtidsspanarna.

Framtidsspanare står det på Ricardos jacka. Tillsammans med Alex och Gorgis och flera andra unga hjälper framtidsspanarna oss med värdefulla tips så att vi tillsammans kan skapa bättre bostadsområden. 

Fyll Hovsjö med statyer

En av de vildare idéerna som ungdomarna lägger fram är att Hovsjö ska fyllas av statyer ”som i New York”. Vem vet, en dag kommer Hovsjö kanske vara berömt för sina mäktiga monument. 

Under tiden fortsätter framtidsspanarna att fundera och realisera. Faller pilotprojektet väl ut kommer framtidsspanarnas verksamhet utökas till Lina Hage och Brunnsäng. Med eller utan statyer.