Våra bolag

I Telgekoncernen ingår tolv bolag med varierande verksamheter - från bostadsföretag till science center.

Vi skapar värde för Södertälje

Några bolag är helägda medan andra är bolag som vi är delägare i. Samtliga är verksamheter som är till nytta för Södertäljeborna och som på olika sätt bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Telges syfte är att etablera, utveckla och driva bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för medborgare och näringsliv.