Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Våra bolag

Samtliga dotterbolag i Telgekoncernen är helägda av Södertälje kommun, med Telge AB som moderbolag.

Telge har skapats för att säkerställa att kommunens bolag ska fortsätta att utvecklas positivt i en värld dominerad av företag som är betydligt större än Telge.

  • Ge Södertäljeborna bra tjänster
  • Bidra till ett attraktivt Södertälje
  • Leverera ett ekonomiskt överskott som kommer alla Södertäljebor till del. 

Telgekoncernen är delägare i företag som är till nytta för södertäljeborna och som arbetar för ett tryggare och attraktivare Södertälje.

Som delägare - maxägande 49 procent - kan bolagen nyttja det kontaktnät som redan finns i de olika dotterbolagen i Telge och förenkla vardagen för södertäljeborna.

Telges syfte är att etablera, utveckla och aktivt driva bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv.

Inom sina respektive branscher ska bolagen vara utmanare, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta.

 

Är du intresserad av våra årsredovisningar? Du hittar dem här.

Senast ändrad: 18 maj, 2018