Södertälje Hamn

Södertälje Hamn är en viktig knutpunkt för godshanteringen i Mälardalen och Stockholmsregionen och har fyra olika verksamhetsområden: container-, RoRo-, flytandebulk- och fastbulkshantering.

Södertälje Hamn består av fyra olika hamnområden: Sydhamnen, Bränslehamnen, Uthamnen och Igelsta.

Uppdrag

Hamnen är en fullservicehamn och en viktig resurs för näringslivet i Södertälje och Stockholms- och Mälarregionen. Uppdraget är att jobba för fortsatt tillväxt, att aktivt positionera sig som en fullservicehamn i regionen och att delta i arbetet för att skapa ett logistikcentrum i Södertälje.

Affärsidé

Södertälje Hamn ska vara en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land-, och järnvägstransporter i Mälardalsregionen. Hamnen ska dra nytta av sitt geografiska läge och erbjuda rederier, järnvägsoperatörer, speditörer, varuägare och åkerier en marknadsmässig hantering av gods och transporter.

Tjänster

Hamnen har ett unikt läge i en av Sveriges mest expansiva regioner. Lastning och lossning av fartyg, omlastning till och från bil och järnväg samt magasinering och terminalhantering ingår i den dagliga verksamheten.

Tonvikten på bolagets tjänster är container, RoRo - alltså bilfärjor och fartyg där lastbilar kör av och på -, oljehamn och bilhantering.

Webbplats

Dokument

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv ska vi komplettera årsredovisningen med en årsrapport.

Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven, miljörapportering m.m.