Södertälje Hamn

Södertälje Hamn är en viktig knutpunkt för godshanteringen i Mälardalen och Stockholmsregionen och har fyra olika verksamhetsområden: container-, RoRo-, flytandebulk- och fastbulkshantering.

Södertälje Hamn består av fyra olika hamnområden: Sydhamnen, Bränslehamnen, Uthamnen och Igelsta.

Uppdrag

Hamnen är en fullservicehamn och en viktig resurs för näringslivet i Södertälje och Stockholms- och Mälarregionen. Uppdraget är att jobba för fortsatt tillväxt, att aktivt positionera sig som en fullservicehamn i regionen och att delta i arbetet för att skapa ett logistikcentrum i Södertälje.

Affärsidé

Södertälje Hamn ska vara en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land-, och järnvägstransporter i Mälardalsregionen. Hamnen ska dra nytta av sitt geografiska läge och erbjuda rederier, järnvägsoperatörer, speditörer, varuägare och åkerier en marknadsmässig hantering av gods och transporter.

Tjänster

Hamnen har ett unikt läge i en av Sveriges mest expansiva regioner. Lastning och lossning av fartyg, omlastning till och från bil och järnväg samt magasinering och terminalhantering ingår i den dagliga verksamheten.

Tonvikten på bolagets tjänster är container, RoRo - alltså bilfärjor och fartyg där lastbilar kör av och på -, oljehamn och bilhantering.

Webbplats

Gå till Södertälje Hamns webbplats (soeport.se)

Dokument