Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge AB

Telgekoncernen består av moderbolaget Telge AB och ett flertal dotter- och intressebolag. Telge AB ägs av Södertälje kommun.

Koncernen har cirka 800 medarbetare och omsätter cirka 4 500 Mkr. Södertälje kommun ligger i en av landets mest expansiva regioner. Här är tillväxten stark, inflyttningen hög och utvecklingsviljan stor.

Att vara samhällsbyggare i en expansiv kommun skapar spännande utmaningar. I Södertälje ska det till exempel byggas tusen nya bostäder varje år till år 2035. Telgekoncernen behöver leverera hållbara och trygga varor och tjänster som inte bara möter allas förväntningar, utan även överträffar dem.

Ett tydligt uppdrag

Vår ägare har gett oss ett tydligt uppdrag. Det består av följande fyra punkter:

  • Ge Södertäljeborna bra tjänster
  • Bidra till ett attraktivt Södertälje
  • Leverera ett ekonomiskt överskott till kommunen och därmed kommuninvånarna
  • Inom sina respektive branscher ska bolagen vara utmanare och stimulera konkurrensen

Våra tjänster och bolag

Vi har verksamheter både lokalt, nationellt och internationellt. Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning.

Här nedan kan du se våra tjänster och vilket bolag de tillhör
Tjänst Bolag
Bostäder och lokaler Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter
Bostadsbyggande Telge Bostäder, Telge Hovsjö
Bredband Telge Nät
Deponi Telge Återvinning 
Elavtal Telge Energi
Elnät Telge Nät
Energitjänster Telge Nät
Fjärrvärme och fjärrkyla Telge Nät
Hamnverksamhet Södertälje Hamn
Lokaler Telge Fastigheter
Pellets Telge Energi
Science Center Tom Tits Experiment
Sophantering och återvinning Telge Återvinning
Upphandling Telge Inköp
Vatten & avlopp Telge Nät
Kompetensförmedling Telge Tillväxt

Styrelse

Boel Godner (S), ordf.
08-523 068 65

Juan Copovi-Mena, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Tage Gripenstam (C), 1:e vice ordförande
Alexander Rosenberg (M), 2:e vice ordförande
Boel Godner (S)
Elof Hansjons (S)
Ingela Nylund Watz (S)
Yilmaz Kerimo (S)
David Winderdal (KD)
Hanna Klingborg (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Joakim Granberg (RP)

Suppleanter

Ulla Rygin (S)
Aydin Özkaya (S)
Sarkis Khatchadourian (S)
Abraham Halef (S)
Anna Syrjänen (KD)
Nina Wahlin (C)
Lars Greger (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Christoffer Johansson (M)
Linda Sjögren (V)
Joachim Hagström (SD)
Tommy Hansson (SD)

Styrelseprotokoll

Senast ändrad: 15 april, 2021