Telge AB

Telge AB är moderbolaget i Telgekoncernen. Telge AB äger och deläger flera dotter- och intressebolag och ägs av Södertälje kommun.

Södertälje kommun ligger i en av landets mest expansiva regioner. Här är tillväxten stark, inflyttningen hög och utvecklingsviljan stor.

Telgekoncernen har cirka 800 medarbetare och omsätter cirka 4,5 miljarder.

Uppdrag

Södertälje kommun har gett oss uppdraget att erbjuda Södertäljeborna tjänster och service som förbättrar deras vardag. I uppdraget ingår också att bidra till ett attraktivt Södertälje och att leverera ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Affärsidé

Telges affärsidé är att genom våra dotterbolag erbjuda tjänster och service inom bostäder, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation, science center och bemanning. Våra bolag ska utmana och stimulera konkurrensen inom respektive bransch.

Dokument