Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge AB

Telgekoncernen består av moderbolaget Telge AB och ett flertal dotter- och intressebolag. Telge AB ägs av Södertälje kommun.

Koncernen har cirka 800 medarbetare och omsätter cirka 4 500 Mkr. Södertälje kommun ligger i en av landets mest expansiva regioner. Här är tillväxten stark, inflyttningen hög och utvecklingsviljan stor. Att vara samhällsbyggare i en expansiv kommun skapar spännande utmaningar. I Södertälje ska det till exempel byggas tusen nya bostäder varje år till år 2035. Telgekoncernen behöver leverera hållbara och trygga varor och tjänster som inte bara möter allas förväntningar, utan även överträffar dem.

Ett tydligt uppdrag

Vår ägare har gett oss ett tydligt uppdrag. Det består av följande fyra punkter:

  • Ge Södertäljeborna bra tjänster
  • Bidra till ett attraktivt Södertälje
  • Leverera ett ekonomiskt överskott till kommunen och därmed kommuninvånarna
  • Inom sina respektive branscher ska bolagen vara utmanare och stimulera konkurrensen

Våra tjänster och bolag

Vi har verksamheter både lokalt, nationellt och internationellt. Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation , science center samt arbetsförmedling och bemanning.

Här nedan kan du se våra tjänster och vilket bolag de tillhör
Tjänst Bolag
Bostäder och lokaler Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter
Bostadsbyggande Telge Bostäder, Telge Hovsjö
Bredband Telge Nät
Deponi Telge Återvinning 
Elavtal Telge Energi
Elnät Telge Nät
Energitjänster Telge Nät
Fjärrvärme och fjärrkyla Telge Nät
Hamnverksamhet Södertälje Hamn
Lokaler Telge Fastigheter
Pellets Telge Energi
Science Center Tom Tits Experiment
Sophantering och återvinning Telge Återvinning
Upphandling Telge Inköp
Vatten & avlopp Telge Nät
Kompetensförmedling Telge Tillväxt

Styrelse

Boel Godner (S), ordf.
08-523 068 65

Juan Copovi-Mena, tf vd
08-550 220 61 

Ledamöter

Tage Gripenstam (C), 1:e vice ordförande
Alexander Rosenberg (M), 2:e vice ordförande
Boel Godner (S)
Elof Hansjons (S)
Ingela Nylund Watz (S)
Yilmaz Kerimo (S)
David Winderdal (KD)
Hanna Klingborg (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Joakim Granberg (RP)

Suppleanter

Ulla Rygin (S)
Aydin Özkaya (S)
Sarkis Khatchadourian (S)
Abraham Halef (S)
Anna Syrjänen (KD)
Nina Wahlin (C)
Lars Greger (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Christoffer Johansson (M)
Linda Sjögren (V)
Joachim Hagström (SD)
Tommy Hansson (SD)

Protokoll 
Styrelse-protokoll 2019 Styrelse­-protokoll 2018 Styrelse­protokoll 2017 Styrelse­protokoll 2016 Styrelse­protokoll 2015 Styrelse­protokoll 2014

Protokoll 4 februari

Protokoll 5 februari

Protokoll 3 februari

Protokoll 1 februari Protokoll 4 februari Protokoll 7 mars
Protokoll 4 mars Protokoll 5 mars Protokoll 6 mars Protokoll 11 mars Protokoll 6 mars Protokoll 28 mars
Protokoll 5 april Protokoll 7 maj Protokoll 5 maj Protokoll 2 maj Protokoll 4 maj Protokoll 16 maj
Protokoll 6 maj Protokoll årsstämma 31 maj Protokoll 12 juni Protokoll 13 juni Protokoll 5 juni Protokoll 17 juni
Protokoll årsstämma 31 maj Protokoll 11 juni Protokoll 4 september Protokoll 5 september Protokoll 11 september Protokoll 2 september
Protokoll 10 juni Protokoll 3 september Protokoll 23 oktober Protokoll 24 oktober Protokoll 23 september Protokoll 9 december
Protokoll 19 juni Protokoll 22 oktober Protokoll 11 december Protokoll 16 december Protokoll 19 oktober  
  Protokoll 12 november      Protokoll 11 december  
  Protokoll 10 december        

Senast ändrad: 22 september, 2019