Telge Bostäder

Telge Bostäder grundades 1948 och är Södertäljes största bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar cirka 10 000 bostäder i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

Uppdrag

Telge Bostäder ska genom förvaltning och förädling av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Det ska ske genom att erbjuda ett varierat bostadsbestånd med god teknisk standard, bra service och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.

Affärsidé

Telge Bostäder förvaltar och utvecklar ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Bolaget erbjuder bra boende i attraktiva, trygga och levande stadsdelar där de boende känner delaktighet, stolthet och framtidstro.

Fastighetsbestånd

Telge Bostäder har cirka 10 000 bostäder varav cirka 650 radhus i 23 områden. Bostadsområdena finns i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

Samtliga lägenheter är hyresrätter och består av allt från ett rum och kokskåp till sju rum och kök. Men även andra boendeformer förekommer:

  • seniorboende
  • studentboende
  • kollektivboende
  • tillgängligt boende

Miljöpolicy

Telge Bostäder arbetar mot ett grönare och mer hållbart samhälle för människor, miljö och klimat. Det gör vi inom flera olika områden. 

Nybyggnation

Fram till 2036 ska Telge Bostäder bygga minst 3 000 bostäder, men det kan bli så många som 5 000.

Läs mer om Telge Bostäder

Dokument