Först ut att vara HBTQI - certifierade

Telge Bostäder är det första bolaget inom Telgekoncernen som är hbtqi – certifierat. Vi certifierades 2019 och efter tre år, 2022 förnyades certifieringen.

Det är en viktig del i vårt långsiktiga förändringsarbete. Alla medarbetare förväntas arbeta aktivt med att dagligen bidra till att kollegor och kunder ska känna sig inkluderade och välkomna.

Målet är att skapa en miljö för alla boende och anställda att känna sig trygga och accepterade i. Vi vill att alla ska känna sig välkomna hos oss, vilja arbeta och bo hos oss!

Därför arbetar vi aktivt med fördomar och attityder, trygghet och inkludering men även bemötande.

För att läsa mer om certifieringen

Telge Bostäder

Telge Bostäder grundades 1948 och är Södertäljes största bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar cirka 10 000 bostäder i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

Uppdrag

Telge Bostäder ska genom förvaltning och förädling av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Det ska ske genom att erbjuda ett varierat bostadsbestånd med god teknisk standard, bra service och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.

Affärsidé

Telge Bostäder förvaltar och utvecklar ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Bolaget erbjuder bra boende i attraktiva, trygga och levande stadsdelar där de boende känner delaktighet, stolthet och framtidstro.

Fastighetsbestånd

Telge Bostäder har cirka 10 000 bostäder varav cirka 650 radhus i 23 områden. Bostadsområdena finns i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

Samtliga lägenheter är hyresrätter och består av allt från ett rum och kokskåp till sju rum och kök. Men även andra boendeformer förekommer:

  • seniorboende
  • ungdomsboende
  • kollektivboende
  • tillgängligt boende

Miljöpolicy

Telge Bostäder arbetar mot ett grönare och mer hållbart samhälle för människor, miljö och klimat. Det gör vi inom flera olika områden. 

Nybyggnation

Fram till 2036 ska Telge Bostäder bygga minst 3 000 bostäder, men det kan bli så många som 5 000.

Läs mer om Telge Bostäder

Dokument