Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Höstlöv

Telge Bostäder

Telge Bostäder, grundat 1948, är Södertäljes största bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 9 500 bostäder varav 650 radhus. Vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder med god teknisk standard och bra service i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

Söker du bostad?

Våra lediga lägenheter hittar du här. Om du har frågor om hyresbostäder, parkeringar, kontrakt eller tillval, mejla uthyrningen@telge.se eller ring 08-550 221 00.

Vårt uppdrag

Telge Bostäder ska genom förvaltning och förädling av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Detta ska ske genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder med god teknisk standard, bra service och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.

Vår affärsidé

Vi förvaltar och utvecklar ekonomiska, ekologiska och sociala värden och erbjuder ett bra boende. Vi har attraktiva, trygga och levande stadsdelar där de boende känner delaktighet, stolthet och framtidstro.

Vårt fastighetsbestånd

Telge Bostäder har ca 9 500 bostäder varav ca 650 radhus i 23 områden. Våra bostadsområden finns i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna. Samtliga lägenheter är hyresrätter och består av allt från ett rum och kokskåp till sju rum och kök. Vi har även andra boendeformer:

  • seniorboende
  • studentboende
  • kollektivboende
  • trygghetsboende
  • bostadsanpassade lägenheter

Nybyggnation

Fram till 2036 ska det byggas minst 3 000 bostäder, men kan bli så många som 5 000. Information om vår nybyggnation hittar du här.

Styrelse

Kontakta oss gärna angående styrelseärenden. När det gäller frågor eller felanmälningar ber vi dig ringa kundservice på 08-550 221 00 eller mejla till kundservicebostader@telge.se. För övriga ärenden, ring växeln på 08-550 220 00. 

Anders Ydebrink, ordförande
08-523 033 49

Pontus Werlinder, vd
08-550 220 00

 Ledamöter  Suppleanter

Helena Forslund (S), 1:e vice ordförande
Lukas Hållkvist (M), 2:e vice ordförande
Monir Isak (KD)
Örjan Liebendörfer (MP)
Samir Saado (L)
Tobias Tegelby (SD)

Vakant (C)
Hasse Neideman (MP)
Per Sydegård (M)
Sait Yildiz (V)
Bedros Yevno (KD)
Lars-Göran Jonsson (RP)

Styrelseprotokoll

Ledningsgrupp

Pontus Werlinder, vd
Jan Amnéus, ekonomichef
Malin Ramström, avdelningschef Förvaltning
Robert Hammarstedt, avdelningschef Fastighetsutveckling
Cecilia Kumlin, tf avdelningschef Affärsutveckling
Marina Brunsärn, HR-strateg
Ida Wiremark, kommunikationsstrateg

Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar.

 

Senast ändrad: 2 september, 2020