Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

SYVAB

Bolaget driver ett gemensamt reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.

SYVAB ägs gemensamt av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Stockholm Vatten och Telge AB. SYVAB renar avloppsvatten från anslutningskommunerna på ett effektivt och miljömässigt riktigt sätt, som regleras i miljödomstolen.

Åtskilliga forskningsprojekt har bedrivits och bedrivs i Himmerfjärden, varför denna i dag är bland de mest välundersökta vattenområdena i Sverige, med mycket långa mätserier som sträcker sig från 1976 fram till i dag.

Kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket är Botkyrka, Salem, Nykvarn, huvuddelen av Södertälje, delar av Huddinge och sydvästra Stockholm.

Läs gärna mer om SYVAB

Styrelse

Boel Godner (S), ordf.
08-523 068 65

Ledamöter

Mats Lindqvist (MP), vice ordförande, Stockholm
Fredrik Olsson (MP), Botkyrka
Göran Nygren (M), Nykvarn
Lennart Kalderén (M), Salem
Per Ankersjö (C), Stockholm
Pär Klockar, arbetstagarrepresentant
Elin Åfeldt, arbetstagarrepresentant

Suppleanter

Stefan Dayne (KD), Botkyrka
Jan Brolund (NP), Nykvarn
Arne Närström (S), Salem
Kjell Bertilsson (S), Stockholm
Kennet Bergh (S), Stockholm
Marita Lärnestad (M), Södertälje
Roger Persson, arbetstagarrepresentant
Kenneth Öhman, arbetstagarrepresentant

 

Senast ändrad: 8 januari, 2019