Syvab

Syvab är en förkortning för Sydvästra Stockholms­regionens VA-verksaktiebolag.

Bolaget ägs gemensamt av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Stockholm Vatten och Telge AB och driver ett gemensamt reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.

Uppdrag

Det övergripande målet är att skydda miljön mot utsläpp som kan påverka vattnet. Syvab renar avloppsvatten från anslutningskommunerna på ett effektivt och miljömässigt riktigt sätt och uppfyller miljödomstolens krav med marginal.

Syvab arbetar fortlöpande med utveckling av teknik och process. Bolaget ägnar sig också åt utbildning och information om vatten och avloppsrening till allt från politiker till skolelever.

Webbplats