Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Nät

I över hundra år har invånarna i Södertälje haft tillgång till el, vatten och avlopp via stadens ledningsnät. Numera är det Telge Nät som äger, utvecklar och underhåller de kommunala näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Vi bedriver också konsult- och serviceverksamhet inom området energitjänster.

Vårt uppdrag

Telge Nät ska genom att förvalta och utveckla näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp erbjuda rena, enkla, trygga och hållbara tjänsteleveranser med långsiktig positiv miljöpåverkan och till konkurrenskraftiga priser. Vi ska också erbjuda biobränslebaserad värmeproduktion utanför det etablerade fjärrvärme-systemet.

Vår affärsidé

Telge Nät erbjuder rena, enkla och trygga leveranser av vatten, energi- och kommunikationslösningar. Telge Näts kunder är privatpersoner, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med omnejd.

Våra tjänster

Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten och renar avloppsvatten inom verksamhetsområdet i Södertälje, Enhörna, Hölö, Järna och Mölnbo. Verksamheten bedrivs i enlighet med vatten- och avloppslagstiftningens självkostnadsprincip.

Elnät

Vi levererar el i Södertälje och Nykvarns kommuner. Verksamheten bedrivs enligt Energimarknadsinspektionens (EI) och Svenska Kraftnäts krav på leveranssäkerhet i elnätet och följer EI:s intäktsram.

Värme och kyla

Vi säljer och levererar resurseffektiv och klimatsmart värme och kyla i Södertälje och Nykvarns kommun. Verksamheten är arbetsmiljöcertifierad och certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder också service inom området energitjänster.

Stadsnät

Vi bygger framtidens fibernät i Södertälje kommun och säljer och levererar anslutningar. Vårt stadsnät är byggt med den senaste fibertekniken och tjänsteutbudet är öppet och konkurrensneutralt.

Styrelse

Erik Andersson (S), ordf.

Håkan Karlsson, vd
08-550 230 92

Ledamöter

Ing-Marie Yang (MP), 1:e vice ordförande
Ove Lundgren (C), 2:e vice ordförande
Ulla-Britt Persson (S)
Zeki Bisso (S)
Thomas Hägglund (V)
Michael Andersson (M)
Martin Ahlman (KD)
Kjell Bohman (SD)

Suppleanter

Orvar Strömqvist (S)
Feryan Deniz (S)
Hans Karlsson (S) 

Lars Evers (MP)
Jimmy Sagar (V)
Göran Karlsson (M)
Joseph Abdul-Jalil (L)
Torbjörn Jonsson (C)
Lennart Johansson (SD)

Styrelseprotokoll
     2018      2017201620152014
        Protokoll 11 
        Protokoll 10 
    Protokoll 9   Protokoll 9 
    Protokoll 8 Protokoll 8 Protokoll 8
    Protokoll 7 Protokoll 7 Protokoll 7
Protokoll 5 Protokoll 6 Protokoll 6 Protokoll 6 Protokoll 6
Årsstämmoprotokoll Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5
Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4
Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3
Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2  Protokoll 2
Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1  Protokoll 1

Sammanträden 2018

29 januari
5 mars (strategidag)
26 april
28 maj
14 juni
20 september
15 november
13 december

Senast ändrad: 30 oktober, 2018