Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Nät

Telge Nät äger, utvecklar och underhåller näten för el-, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Vi bedriver också konsult- och serviceverksamhet inom området energitjänster.

Vårt uppdrag

Vi tillhandahåller kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan i första hand till kommunens innevånare. Vi ska:

  • erbjuda biobränslebaserad värmeproduktion utanför det etablerade fjärrvärmesystemen.
  • driva ett stadsnät i Södertälje och Järna.
  • erbjuda rena, enkla och säkra leveranser av energi-, vatten- och kommunikationslösningar till kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet.
  • hålla konkurrensmässiga priser.

Vår affärsidé

Vi ska tillgodose kundernas efterfrågan på enkla och trygga energi-, vatten och kommunikationslösningar och bidra till fungerande verksamheter för våra kunder i Södertälje och Nykvarns kommuner.

Våra tjänster

En av våra huvuduppgifter är att se till att våra kunder alltid har el i vägguttaget. Vi delar gärna med oss av vår kunskap kring elsäkerhet och energifrågor. Den värme vi levererar till privat och företagskunder är både trygg och miljövänlig. Med bästa möjliga miljövårdande teknik renar och distribuera vi det dagliga vattnet till tätorterna i Södertälje och tar hand om och renar stadens avlopp. Vi är duktiga på att bygga och drifta infrastrukturer och ser det som en naturlig samhällsuppgift att erbjuda bra tjänster i stadsnätet.

Styrelse

Erik Andersson (S), ordf.

Håkan Karlsson, vd
08-550 230 92

Ledamöter

Ing-Marie Yang (MP), 1:e vice ordförande
Ove Lundgren (C), 2:e vice ordförande
Ulla-Britt Persson (S)
Zeki Bisso (S)
Thomas Hägglund (V)
Michael Andersson (M)
Martin Ahlman (KD)
Kjell Bohman (SD)

Suppleanter

Orvar Strömqvist (S)
Feryan Deniz (S)
Hans Karlsson (S) 

Lars Evers (MP)
Jimmy Sagar (V)
Göran Karlsson (M)
Joseph Abdul-Jalil (L)
Torbjörn Jonsson (C)
Lennart Johansson (SD)

Styrelseprotokoll
     2018      2017201620152014
        Protokoll 11 
        Protokoll 10 
    Protokoll 9   Protokoll 9 
    Protokoll 8 Protokoll 8 Protokoll 8
    Protokoll 7 Protokoll 7 Protokoll 7
  Protokoll 6 Protokoll 6 Protokoll 6 Protokoll 6
  Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5
Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4
Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3
Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2  Protokoll 2
Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1  Protokoll 1

Sammanträden 2018

29 januari
5 mars (strategidag)
26 april
28 maj
14 juni
20 september
15 november
13 december

Senast ändrad: 2 juli, 2018