Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment är Sveriges största renodlade science center och tar årligen emot upp emot 175 000 besökare.

Tom Tits Experiments uppdrag är att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. Mottot är upptäckarglädje för alla – alltid!

Uppdrag

Tom Tits Experiment ska stärka Södertäljes utveckling genom att bidra till stadens profil och attraktionskraft – både som besöksmål, bostadsort och företagsmiljö.

Det ska ske genom att Tom Tits Experiment ska vara det ledande utflyktsmålet avseende lärandeupplevelser och samtidigt utgöra ett stöd i utbildningsfrågor.

Affärsidé

Tom Tits Experiment ska arbeta för att öka intresset för naturvetenskap och teknik genom att erbjuda upplevelsebaserat lärande genom tekniska och naturvetenskapliga experiment och fenomen för både allmänheten (barn, ungdomar och vuxna), skolväsendet (elever, studenter och lärare) och företag.

Webbplats

Dokument