Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment är Sveriges största renodlade science center och tar årligen emot upp emot 175 000 besökare. Tom Tits uppdrag är att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. Upptäckarglädje för alla - alltid! 

Vårt uppdrag

Tom Tit ska stärka Södertäljes utveckling genom att bidra till stadens profil och attraktionskraft, både som besöksmål, bostadsort och företagsmiljö. Det ska ske genom att vara det ledande utflyktsmålet avseende lärande upplevelser och utgöra ett stöd i utbilningsfrågor.Våra strategier för att nå upptäckarglädje för alla - alltid:

  • Säkra en långsiktig finansiering
  • Vårda och utmana våra medarbetare
  • Säkerställa att verksamheten är relevant i sin samtid och framtid
  • Ge våra besökare maximal kundupplevelse

Läs gärna mer om Tom Tits Experiment 

Affärsidé

Tom Tit ska erbjuda en lärande upplevelse baserad på tekniska och naturvetenskapliga experiment och fenomen till både allmänbesökare (barn, ungdomar och vuxna), skolväsendet (elever, studenter och lärare) och företag. Tom Tit arbetar för att öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Styrelse

David Winerdal (KD), ordf.
08-523 010 00

Elin Lydahl, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Marita Lärnestad (M), vice ordförande
Signe Andersson (S)
Regiana Gripenstam (C)
Rickard Graff (SD)
Patricia Pettersson (Scania)
Eva Malmström Jonsson (KTH)

Suppleanter

Barbro Hedlund (S)
Lisa Nelson (MP)
Albin Svensson (MP)
Jakob Maximurad (L)
Björn Eriksson (RP)
Kristina Palm (KTH)
Sara Cohen (Scania)

Personalrepresentant

Caroline Deving Gummesson (Lärarförbundet)

Styrelseprotokoll

Senast ändrad: 12 mars, 2020