Södertälje: en bättre plats för människor och företag

Telge ägs av Södertälje kommun och är till för alla som bor och verkar i Södertälje. Koncernen består av moderbolaget Telge AB och ett antal helägda dotterbolag och bolag som Telge är delägare i.

Olika bolag, samma mål

Vi erbjuder bostäder och tjänster som är kopplade till bostad och boende, men också science center och bemanningstjänster. En mycket viktig uppgift är också att hjälpa unga människor ut i arbetslivet.

Vi gör helt enkelt samhällsnytta på kommersiella grunder och bidrar ekonomiskt till kommunen genom det överskott vi skapar.

Vårt uppdrag: förbättra, attrahera och leverera

Södertälje kommun har givit oss ett tydligt uppdrag som kan sammanfattas i nedanstående punkter. Telge ska:

 • Minasidorikon

  Erbjuda Södertäljeborna tjänster och service som förbättrar deras vardag

 • Händerikon

  Jobba för och bidra till ett attraktivare Södertälje

 • Återbrukikon

  Skapa ett ekonomiskt överskott och bidra ekonomiskt till kommunen och kommuninvånarna

 • Tipsikon

  Utmana och stimulera konkurrensen inom sina respektive branscher

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, elnät, lokaler, hamn, värme, vatten och avlopp, stadsnät/kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning.

Koncernledning

Jörgen Austler tf vd Telge AB och koncernchef
Christina Osswald HR-direktör
Maria Richtnér hållbarhetschef
Frank Strand chef projekt- och affärsutveckling
Therese Paulsen koncernekonomichef
Teresa Palmquist marknads- och kommunikationsdirektör
Monica Sollergård koncernkoordinator
Anna Josefsson vd Telge Nät
Vesa Hiltula vd Telge Återvinning
Pontus Werlinder vd Telge Bostäder
Krister Mellström vd Telge Fastigheter
Viveka Andersson tf vd Tom Tits Experiment
Johanna Kock vd Telge Tillväxt
Måns Frostell vd Södertälje Hamn
Maria Dahl Torgerson vd Telge Inköp
Niklas Holberg vd Telge Energi