Telge Fastigheter

Telge Fastigheter, grundat 1961, arbetar med uthyrning och förvaltning av kommersiella och kommunala fastigheter. Vi är en av parterna i kommunens utveckling av Södertäljemodellen – en inspirationsmodell för nytänkande inom skolan.

Vårt uppdrag

Vi deltar i utvecklingen av Södertälje stad som är en framgångsrik och spännande mötesplats för boende, näringsliv och turism. Genom att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Södertälje påverkar vi utvecklingen av centrala staden. Vårt uppdrag är att:

  • utnyttja lokalerna effektivt
  • aktivt arbeta med fastighetsinnehavet
  • delta i förnyelsen av Södertäljes stadskärna

Vår affärsidé

Vi nyetablerar, utvecklar och renoverar det fastighetsbestånd som vi förvaltar. Vi erbjuder tjänster i projektledning och projektering, utredningsuppdrag samt förvaltning.

Vårt fastighetsbestånd

Butiker, kontorslokaler och fastigheter för kommersiell och kommunal verksamhet - som Södertäljes marknadsledande fastighetsbolag har vi en mängd olika fastigheter och lokaler i vårt bestånd. Vi har fastigheter och lokaler i hela Södertälje kommun.

Vi äger och förvaltar ca 450 000 kvm lokaler. Vi har lokaler för många olika målgrupper. Vi har ett speciellt ansvar för att utveckla vårt bestånd av icke-kommersiella fastigheter, som t ex skolor och förskolor.

Informationsmaterial

Under 2014 har ny-, till- och ombyggnationer av vårt fastighetsinnehav genomförts. Läs mer i presentationen Byggprojekt och fastighetsunderhåll 2014.

Styrelse

Yilmaz Kerimo (S), ordf.
070-343 96 36

LiseLott Nilsson, vd
08-550 222 11

Ledamöter

Gabriel Bozyel (V), 1:e vice ordförande
Marita Lärnestad (M), 2:e vice ordförande
Rebecka Halef (S)
Fredrik Hjulström (S)
Lars Greger (MP)
Pervin Ok (L)
Munir Rhawi (C)
Tommy Blomqvist (SD) 

Suppleanter

Linda Nilsson (S)
Carl Donald (S)
Pascale El Chammas (S)
Lena Haapala (MP)
Janna Carleson (V)
Curt Jacobsson (M)
Benny Hansen (M)
David Winerdal (KD)
Beata Kuniewicz (SD) 

Styrelseprotokoll Telge Fastigheter
20172016 2015 2014

 

 

Protokoll 1

Protokoll extra möte

Protokoll 2

Protokoll 3

Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3 
Protokoll 4 
Protokoll 5
Protokoll 6

Protokoll 7
Protokoll 6

Protokoll 5
Protokoll 4
Protokoll 3
Protokoll 2

Protokoll 1

Protokoll 6
Protokoll 5

Protokoll 4

Protokoll 3

Protokoll 2

Protokoll 1

Styrelseprotokoll Telge Brandalsund
2016
Protokoll 21 juli och 27 juli

Sammanträden 2017

23 januari 
24 April
26 juni
25 september 
20 november

Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar.

Senast ändrad: 05 oktober