Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter, grundat 1961, arbetar med uthyrning och förvaltning av kommersiella och kommunala fastigheter. Vi är en av parterna i kommunens utveckling av Södertäljemodellen – en inspirationsmodell för nytänkande inom skolan.

Vårt uppdrag

Vi deltar i utvecklingen av Södertälje stad som är en framgångsrik och spännande mötesplats för boende, näringsliv och turism. Genom att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Södertälje påverkar vi utvecklingen av centrala staden. Vårt uppdrag är att:

  • utnyttja lokalerna effektivt
  • aktivt arbeta med fastighetsinnehavet
  • delta i förnyelsen av Södertäljes stadskärna

Vår affärsidé

Telge Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för kommunal och kommersiell verksamhet.

Vårt fastighetsbestånd

Butiker, kontorslokaler och fastigheter för kommersiell och kommunal verksamhet – som Södertäljes marknadsledande fastighetsbolag har vi en mängd olika fastigheter och lokaler i vårt bestånd. Vi har fastigheter och lokaler i hela Södertälje kommun.

Vi äger och förvaltar cirka 520 000 kvm lokaler. Vi har lokaler för många olika målgrupper. Vi har ett speciellt ansvar för att utveckla vårt bestånd av icke-kommersiella fastigheter, som till exempel skolor och förskolor.

Informationsmaterial

I vår årsberättelse kan du läsa mer om hur vi har fokuserat på hållbarhet: Fastigheter i förändring

Styrelse

Lars Greger (MP), ordf.
08-523 010 00

Krister Mellström, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Eblin Shahho (KD), 1:e vice ordförande
Marita Lärnestad (M), 2:e vice ordförande
Thomas Kullberg (S)
Lars-Olov Collin (C)
Özcan Varli (L)
Beata Milewczyk (SD)

Suppleanter

Linda Nilsson (S)
Mats Siljebrand (KD)
Munir Rhawi (C)
Patrik Waldenström (MP)
Mats Dahl (M)
Göran Lundberg (M)
Jeremy Hodson (SD)

Styrelseprotokoll

 

Styrelseprotokoll Telge Brandalsund
2016
Protokoll 21 juli och 27 juli

Senast ändrad: 4 maj, 2021