Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter, grundat 1961, arbetar med uthyrning och förvaltning av kommersiella och kommunala fastigheter. Vi är en av parterna i kommunens utveckling av Södertäljemodellen – en inspirationsmodell för nytänkande inom skolan.

Vårt uppdrag

Vi deltar i utvecklingen av Södertälje stad som är en framgångsrik och spännande mötesplats för boende, näringsliv och turism. Genom att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Södertälje påverkar vi utvecklingen av centrala staden. Vårt uppdrag är att:

  • utnyttja lokalerna effektivt
  • aktivt arbeta med fastighetsinnehavet
  • delta i förnyelsen av Södertäljes stadskärna

Vår affärsidé

Telge Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för kommunal och kommersiell verksamhet.

Vårt fastighetsbestånd

Butiker, kontorslokaler och fastigheter för kommersiell och kommunal verksamhet - som Södertäljes marknadsledande fastighetsbolag har vi en mängd olika fastigheter och lokaler i vårt bestånd. Vi har fastigheter och lokaler i hela Södertälje kommun.

Vi äger och förvaltar ca 520 000 kvm lokaler. Vi har lokaler för många olika målgrupper. Vi har ett speciellt ansvar för att utveckla vårt bestånd av icke-kommersiella fastigheter, som till exempel skolor och förskolor.

Nybyggnation

Information om vår nybyggnation hittar du här.

Informationsmaterial

I vår årsberättelse kan du läsa mer om hur vi har fokuserat på hållbarhet: Fastigheter i förändring

Styrelse

Yilmaz Kerimo (S), ordf.
070-343 96 36

LiseLott Nilsson, vd
08-550 222 11

Ledamöter

Gabriel Bozyel (V), 1:e vice ordförande
Marita Lärnestad (M), 2:e vice ordförande
Rebecka Halef (S)
Fredrik Hjulström (S)
Lars Greger (MP)
Pervin Ok (L)
Munir Rhawi (C)
Tommy Blomqvist (SD) 

Suppleanter

Linda Nilsson (S)
Carl Donald (S)
Pascale El Chammas (S)
Lena Haapala (MP)
Janna Carleson (V)
Curt Jacobsson (M)
Benny Hansen (M)
David Winerdal (KD)
Beata Kuniewicz (SD) 

Styrelseprotokoll
201820172016 2015 2014

Protokoll 1

Protokoll 6

 

 

Protokoll 3

Protokoll 2

Protokoll extra möte

Protokoll 1

 


Protokoll 6

Protokoll 5

Protokoll 4 

Protokoll 3 

Protokoll 2

Protokoll 1

Protokoll 7
Protokoll 6

Protokoll 5
Protokoll 4
Protokoll 3
Protokoll 2

Protokoll 1

Protokoll 6
Protokoll 5

Protokoll 4

Protokoll 3

Protokoll 2

Protokoll 1

Styrelseprotokoll Telge Brandalsund
2016
Protokoll 21 juli och 27 juli

Sammanträden 2018

22 januari
23 april
11 juni
10 september
15 oktober
19 november

Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar.

Senast ändrad: 15 augusti, 2018