Telge Fastigheter

Telge Fastigheter grundades 1961 och arbetar med uthyrning och förvaltning av kommersiella och kommunala fastigheter.

Uppdrag

Telge Fastigheter deltar i utvecklingen av Södertälje stad genom att äga, utveckla och förvalta kommunala och kommersiella fastigheter. Vårt uppdrag är att utnyttja lokalerna effektivt, att arbeta med fastighetsinnehavet och att delta i förnyelsen av Södertäljes stadskärna.

Affärsidé

Telge Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för kommunal och kommersiell verksamhet och för många olika målgrupper.

Fastighetsbestånd

Bolaget äger och förvaltar cirka 520 000 kvadratmeter lokaler bestående av butiker, kontorslokaler och fastigheter för kommersiell och kommunal verksamhet i hela Södertälje kommun.

Bolaget har även ett särskilt ansvar för att utveckla beståndet av icke-kommersiella fastigheter, som till exempel skolor och förskolor.

Läs mer om Telge Fastigheter

Dokument