För en hållbar framtid

Hur bidrar Telgekoncernen till en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat? Det gör vi genom att förena affärer och samhällsnytta i vår dagliga verksamhet, på en rad olika sätt.

Hållbarhetsrapport

Delar av vårt miljö- och hållbarhetsarbete finns sammanställt på följande sidor. Du kan också läsa mer om vad vi gör i vår hållbarhetsrapport.

Miljö- och klimatstrategin

Folkhälsostrategin

ISO-certifieringar