Meningsfull hållbarhet

Hållbarhet är bara ett ord om man inte fyller det med mening. Det gör vi på Telge. För oss handlar hållbarhet om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi planerar långsiktigt och agerar kortsiktigt. Med de små besluten som fattas varje dag kan vi göra skillnad för framtidens generationer. Så för oss är hållbarhet inte bara en strategi, det är hjärtat i vår verksamhet.

En dag ska vi gå i mål

Det är bra att ha tydliga mål men hur bidrar Telgekoncernen till en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat? Svaret är att vi gör det genom att förena affärer och samhällsnytta i vår dagliga verksamhet, på en rad olika sätt.

Vi väljer hållbara leverantörer, säkrar energiförsörjningen, ger fler Södertäljebor sysselsättning och skapar förutsättningar för framtidens stad. Till vår hjälp har vi vår koncernstrategi som pekar ut vägen som vi måste gå - framåt med hållbara steg.

Ett mänskligt och inkluderande perspektiv

Ibland kan det vara lätt att tro att hållbarhet främst handlar om miljö och klimat. För oss på Telge är begreppet mycket större. Vi pratar ofta om social hållbarhet och med det menar vi omtanken om människan. Därför är det viktigt att hela Södertälje fortsätter att vara en plats där människor, företagare och organisationer mår bra, är trygga och kan utvecklas.

På Telge arbetar vi för att våra medarbetare ska ha ett hållbart liv med balans mellan arbetsliv, fritid och familjeliv. Samtidigt är vi ju alla olika och det kan vara en styrka i sig. Om vi är för lika riskerar vi att gå miste om perspektiv som kan vara värdefulla för våra kunder – och oss själva. Mångfald och inkludering gör att vi blir bättre rustade och våra vyer blir större. Tillsammans gör vi vår arbetsplats mer hållbar. 

Hållbarhetsrapport

Vi redovisar årligen våra framsteg i vår hållbarhetsrapport.

Miljö- och klimatstrategin

Folkhälsostrategin

ISO-certifieringar