Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Glasberga

Glasberga Sjöstad är ett nytt bostadsområde som växer fram ett par kilometer öster om Södertälje.

Glasberga AB ägs till lika delar - 25 procent - av Telge Bostäder, JM, Riksbyggen och Södertälje kommun.

Vid planeringen av Glasberga Sjöstad, som ligger vid Glasbergasjön kommer flerfamiljshus, gruppbyggda hus och villor att byggas.

Om bostäderna

Helt utbyggt kommer Glasberga Sjöstad att omfatta ca 600 bostäder, fördelade på mindre flerfamiljshus, gruppbyggda hus och villor. Bostäderna kommer att byggas etappvis.

Läs gärna mer om Glasberga Sjöstad 

Senast ändrad: 25 september, 2018