Glasberga Sjöstad

Glasberga Sjöstad är ett nytt bostadsområde som växer fram ett par kilometer öster om Södertälje. Glasberga AB ägs till lika delar – 25 procent – av Telge Bostäder, JM, Riksbyggen och Södertälje kommun.

Uppdrag

Att skapa en trädgårdsstad där blandad bebyggelse skapar en trivsam boendemiljö för alla. Fullt utbyggt kommer området att erbjuda villor, parhus, radhus och lägenheter – totalt bostäder för cirka 600 familjer.

Tillsammans med det serviceutbud som planeras för i form av skola, äldreboende och närservice blir Glasberga Sjöstad en trivsam boendemiljö i hjärtat av Södermanland.

Webbplats