Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Söderenergi

Söderenergi förser mer än 300 000 människor, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme.

Söderenergi ägs av Telge AB med 42 procent och av Södertörns Energi AB med 58 procent. Södertörns Energi ägs av Huddinge och Botkyrka kommun.

En naturlig del i kretsloppet

Sveriges näst största biobränsleeldade kraftvärmeverk finns i Igelsta, ägarkommunernas största miljösatsning någonsin. En satsning som får återverkningar inte bara regionalt utan också nationellt och globalt.

Koldioxidutsläppen minskar med ca 75 000 ton koldioxid/år, vilket motsvarar utsläppen från 25 000 bensindrivna personbilar som körs 1 500 mil per år. Genom att huvudsakligen använda förnyelsebara biobränslen för att producera både el och värme bidrar vi till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

Det nya verket som stod klart till årsskiftet 2009/2010 producerar ca 200 MW fjärrvärme och 85 MW el. Denna elproduktion motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 100 000 villor.

Läs gärna mer om Söderenergi

Styrelse

Boel Godner (S), ordförande
08-523 068 65

Ledamöter

Gabriel Melki (S), vice ordförande Botkyrka
Laszlo Dagsberg (M), vice ordförande Huddinge
Marita Lärnestad (M), Södertälje
Staffan Norberg (V), Södertälje
Yngve R K Jönsson (M), Botkyrka
Rolf Carlsson (S), Huddinge

Suppleanter

Torbjörn Jonsson (C), Södertälje
Anders Ydebrink (S), Södertälje
Lars Evers (MP), Södertälje
Maria Gawell Skog (S), Botkyrka
Johan Allenbäck Degerheim (L), Botkyrka
Bodil Wiker Åkerblom (L), Huddinge
Per Öberg (MP), Huddinge

Senast ändrad: 8 januari, 2019