Söderenergi

Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärme­producenter som årligen omvandlar en miljon ton avfall till energi och förser mer än 300 000 människor, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme.

Söderenergi ägs till 42 procent av Telge AB och till 58 procent av Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs av Huddinge och Botkyrka kommun.

Söderenergi producerar årligen cirka 2 500 GWh värme och 550 GWh el. Elproduktionen motsvarar årsförbrukningen av el för cirka 100 000 hushåll.

Uppdrag

Söderenergis uppgift är att förse Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät med konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar fjärrvärme och el.

Söderenergi ska bedriva produktion av fjärrvärme och el, äga och förvalta denna, samt sköta de fastigheter där verksamheten bedrivs. Bolaget ska tillsammans med ägarna samordna och effektivisera verksamheten och samtidigt skapa miljömässigt positiva synergier.

Affärsidé

Att erbjuda hållbara avfalls- och energilösningar till nytta för kunder inom återvinning och energi. Genom att dygnet runt producera hållbar energi med hög verkningsgrad och huvudsakligen använda förnyelsebara biobränslen för både el och värme, bidrar Söderenergi också till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

Söderenergi bidrar också till att avgifta samhället från miljö- och hälsoskadliga tungmetaller.

Webbplats