Telge Tillväxt

Telge Tillväxt minskar arbetslösheten bland unga vuxna och utrikesfödda kvinnor i Södertälje kommun genom att erbjuda företag och verksamheter snabb, trygg och flexibel kompetens.

Vi är ett unikt samarbete mellan offentlig sektor och flera svenska storföretag – och bryggan mellan arbetslöshet och jobb.

Uppdrag

Telge Tillväxt ska anställa arbetslösa unga vuxna och utrikesfödda kvinnor som bor i Södertälje kommun och i samarbete med näringsliv och offentlig sektor ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och referenser för att göra dem anställningsbara.

Under anställningstiden hos Telge Tillväxt, som genomsnitt brukar vara cirka sex månader, matchas och hyrs konsulten ut mot uppdrag inom olika branscher.

Sedan starten 2011 har 150–200 personer per år fått möjligheten att komma till Telge Tillväxt. Två tredjedelar har gått vidare till fortsatt utbildning eller andra jobb.

Affärsidé

Telge Tillväxt har som enda syfte att minska arbetslösheten. Den samhälleliga vinsten är enorm för varje individ som börjar försörja sig själv.

Förutom de sociala och känslomässiga fördelarna för varje enskild person så handlar det om en samhällsbesparing på 15–20 miljoner per individ fram till pensionsåldern.

Bakgrund

Telge Tillväxt började genom ett projekt, Telge Sommar, redan 2010. Avsikten då var att ge sysselsättning åt ett 50-tal arbetslösa ungdomar som under några sommarmånader gav Södertäljes grönytor välbehövlig puts.

Projektet föll väl ut och förlängdes i omgångar, och det visade sig att flera av ungdomarna gick vidare till andra jobb eller sökte sig till vidareutbildningar. Beslut fattades om att permanenta verksamheten och Telge Tillväxt bildades 2011.

Läs mer om Telge Tillväxt

Dokument