Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Inköp

Telge Inköp är ett av Södertälje kommun helägt dotterbolag, med Telge AB som moderbolag.

Vårt uppdrag

Telge Inköp ska för Södertälje kommun och av kommunen ägda bolag och i förekommande fall andra närliggande kommuner, och deras ägda bolag, bedriva inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal och utveckling av inköpsprocesser.

Vi hanterar samtliga upphandlingar för koncernen Telge, Södertälje, Nykvarn, Katrineholm, Vingåker, Flen och Salems kommun. Varje år upphandlar vi varor och tjänster till ett värde av cirka 3,5 miljarder kronor.

Affärsidé

Telge Inköp ska genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen.

Våra tjänster

All offentlig upphandling regleras genom LOU, lagen om offentlig upphandling.

Aktuella upphandlingar

Här kan du läsa mer om våra aktuella upphandlingar

Styrelse

Jonny El Zaouki (MP), ordf.
08-523 010 00

Maria Dahl Torgerson, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Besim Aho (S), 1:e vice ordförande
Christoffer Johansson (M), 2:e vice ordförande
Catrin Haraldsson (KD)
Leif Åhlin (C)
Kjell Westerberg (L)
Robert Olsson (SD)

Suppleanter

Birgitta Hellgren (S)
Linda Grip (S)
Per Skoglund (C)
Mats Greger (MP)
Per Sydegård (M)
Kent Pihl (M)
Ralph Andersson (RP)

Årsstämmoprotokoll

29 maj 2021
29 maj 2020
31 maj 2019
31 maj 2018

Senast ändrad: 3 september, 2021