Telge Inköp

Telge Inköp är ett bolag som svarar för kostnadseffektiva inköp till Södertälje kommun och kommunens bolag, men erbjuder även andra närliggande kommuner sina tjänster.

Uppdrag

Telge Inköps uppdrag är att med den goda affären i fokus bedriva strategisk och operativ inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal, utveckling av inköpsprocesser och uppföljning.

I uppdraget ingår att främja god konkurrens och att utgå från LOU:s fem grundläggande principer. Bolaget har en total inköpsvolym på cirka fyra miljarder kronor per år.

Affärsidé

Telge Inköp ska genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva, affärsmässigt goda affärer och bidra till hållbara inköp för kundernas räkning. Fokus ligger på rätt vara eller tjänst, i rätt tid, i rätt kvalitet och till rätt pris samt uppföljning av att så sker.

Läs mer om Telge Inköp

Dokument