Tänk på det här när du flyttar

När du ska flytta är det några saker du behöver göra för att elen ska fungera i din nya bostad. Det gäller oavsett om du har anmält din flytt via Adressändring eller Skatteverket.

1. Teckna elnätsavtal

Du behöver teckna ett elnätsavtal med den elnätsleverantör som äger elledningarna i det område dit du flyttar. Kortfattat kan man säga att elnätsleverantören är den som transporterar elen fram till din dörr.

2. Teckna elhandelsavtal

Fråga ditt elhandelsbolag om möjlighet finns till medflytt. Om inte tecknar du ett nytt elavtal med ett valfritt elhandelsföretag. Av elhandelsföretaget köper du den el du faktiskt förbrukar i ditt hem, det vill säga allt från spis till lampor.

3. Säga upp avtal på tidigare bostad

När du flyttar från en bostad och inte vill stå som betalningsansvarig för elen i den bostaden längre så behöver du säga upp ditt elnätsavtal.

Vi behöver din anmälan senast 30 dagar innan det datum du flyttar. Flyttdatum är det datum du lämnar ifrån dig eller tar emot nycklarna till bostaden, oavsett om du hyr eller köper. Vi kan inte avsluta avtal bakåt i tiden. Du är betalningsansvarig för din förbrukning tills din flytt har anmälts.

Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundservice och anmäl din flytt så hjälper vi till med din flyttanmälan.