Telge Återvinning

Sedan 1998 arbetar Telge Återvinning för att hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen ska kunna återanvända och återvinna på ett så enkelt, effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Uppdrag

Telge Återvinning ska, genom att samla in, förädla och erbjuda avfallshantering på ett miljöriktigt sätt, erbjuda en ekonomiskt och miljömässigt hållbar hantering av hushållsavfall. Telge Återvinning ska vara den naturliga och långsiktiga samarbetspartnern för återvinning i regionen.

Affärsidé

Telge Återvinning ska tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen.

Tjänster

Telge Återvinning samlar in och tar hand om hushållsavfall från Södertälje kommun och närliggande kommuner. Företaget hanterar sorteringen av grovavfall på återvinningscentralerna Tveta och Returen. Anläggningen vid Tveta är tillståndspliktig enligt miljöbalken.

Telge Återvinning har även tillstånd för transport av avfall och av farligt avfall och erbjuder också avfallslösningar för flerfamiljshus, företag och industrier.

Läs mer om Telge Återvinning

Dokument