Stolta samarbeten

Telge AB sponsrar sedan flera år tillbaka ett antal olika föreningar i Södertälje. I samarbetet ingår bland annat olika aktiviteter för Södertäljes barn och ungdomar.