Samarbeta med oss

Vår sponsring bygger på ett nära samarbete, tydliga krav och noggrann utvärdering och uppföljning.

Tillsammans för  Södertälje

Vi vill att din verksamhet långsiktigt ska skapa bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar. Den måste också bidra till en positiv bild av Södertälje som stad.

Det är också viktigt att samarbetet både stödjer och ökar möjligheten till meningsfulla fritidsaktiviteter för Södertäljes barn och ungdomar.

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss för att söka samarbete