Vi bryr oss

Vi bryr oss om framtiden för barn och unga. Och vi bryr oss om Södertälje. Därför arbetar Telge målinriktat med bland annat sponsring.

Genom att stötta lokala idrottsklubbar och föreningar ekonomiskt skapar vi förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för våra barn och unga.