Sponsring – en investering i framtiden

Telge arbetar målinriktat med sponsring. Genom att stötta lokala idrottsklubbar och föreningar ekonomiskt skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling för Södertälje.

Nya intressen, kompisar och gemenskap

Genom att bidra till en meningsfull fritid för Södertäljes unga kan vi hjälpa dem att hitta vägen in till nya intressen och få nya kompisar.

Men vi kan också sänka tröskeln till föreningslivet där de kan bli en del i en gemenskap och skolas in i demokratiska värderingar. Det är väl bra avkastning på satsat kapital?

Målet: så kul som möjligt för så många som möjligt

Syftet med sponsorarbetet är inte exponering av Telges logotyp. I stället är det att ge så många barn och unga som möjligt chansen att ha kul, att prova på nya aktiviteter och träffa nya kompisar – oavsett hur familjens ekonomiska situation ser ut.

Men det är också att skapa trygga mötesplatser för barn och unga och att få unga tjejer att hitta idrotter och intressen de kanske inte visste fanns.

Inte minst viktigt är också att uppmuntra barn och unga till fysisk aktivitet, något som främjar allt från välbefinnande till studieresultat.

Vårt sponsringsarbete innebär alltså tunga investeringar i Södertäljes framtid, men avkastningen kan inte räknas i pengar.