Rökning

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen så som entrén, trapphus, hissar, tvättstuga, vind och cykelförråd.

Det är även rökförbud i nära anslutning till våra entréer och på våra lekplatser.

Visa hänsyn till grannen

Undvik också att röka från balkongen. Om du nödvändigtvis måste röka på balkongen, tänk på att visa hänsyn till dina grannar och se till att röken inte stör någon. Det är inte heller tillåtet att kasta fimpar från balkongen – de både skräpar ner och kan orsaka brand.

Luften i lägenheterna byts ut kontinuerligt genom de ventiler som sitter i varje lägenhet. I frånluften försvinner fukt, radon och andra hälsofarliga ämnen och ersätts med frisk utomhusluft.

Om någon då står i entrén, vid väggen eller på balkongen och röker dras röken in i lägenheten ovanför där den luktar och orsakar obehag.

Skadar inredningen

Rökning inomhus skadar tapeter, målade ytor och inredning. Du kan därför komma att bli betalningsskyldig för de skador som din rökning orsakat när du flyttar från din lägenhet.