Husdjur

Husdjur är välkomna och du får ha djur i bostaden så länge du tar väl hand om dem och de inte stör dina grannar.

Håll koll på ditt djur

Du får inte ha fler djur än vad som är rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och du måste vara särskilt uppmärksam på att inte lukt uppstår.

Håll djuren under uppsikt och se till att de inte springer omkring fritt bland människor, särskilt inte där barn leker.

Hund

Hundar ska alltid hållas kopplade och rastas på lämpliga ställen. Du måste alltid plocka upp efter din hund.

Katt

Katter ska vara id-märkta och hållas under tillsyn så att de inte orsakar skador eller olägenheter. Avfallet från kattlådan kastas i restpåsen, aldrig i avloppet.

Orm

För att du ska få ha orm som husdjur i ditt hem krävs ett särskilt tillstånd från Södertälje kommuns miljöförvaltning.