Grilla med hänsyn

Av säkerhetsskäl får du endast grilla med elgrill på balkongen. Se till att dina grannar inte störs av matos eller rök. All övrig grillning ska ske på anvisad plats. Med anvisad plats menas en iordningsställd grillplats i området.

Grilldags? Tänk på det här

  • Ha alltid släckmaterial i närheten när du grillar, om olyckan skulle vara framme.
  • Barn får inte grilla ensamma, det ska alltid vara en vuxen med.
  • Tänk också på att visa extra hänsyn efter klockan 21.00, håll ljudnivån nere så att dina grannar kan sova i lugn och ro.
  • Om du grillar med engångsgrill, se till så att grillen står på brandsäkert underlag och långt ifrån växtlighet eller annat som kan fatta eld.
  • Sist men inte minst, kom ihåg att städa efter dig.

Hur sorterar jag en engångsgrill?

När du är klar ska engångsgrillen slängas på rätt sätt, se till så att den har svalnat helt.

Engångsgrill sorteras som metall. Prova vår sorteringsguide om du är osäker på vad som ska slängas var.

Sök i sorteringsguiden